CK กำไร 541 ล้าน แจกปันผล 20 สต.

ช.การช่างยอมรับไตรมาส 2 รายได้รับเหมาฯลด กดค่าใช้จ่ายลงใกล้เคียงกัน 26% รวม 6 เดือนกำไรสุทธิ 843 ล้านบาท หั่นต้นทุนทางการเงิน 10% จากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยลดลง บอร์ดอนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.20 บาท

บริษัท ช.การช่าง (CK)มีกำไรสุทธิ 541 ล้านบาทในไตรมาส 2/2561 ลดลงจำนวน 127 ล้านบาทหรือประมาณ 19% จากที่มีกำไรสุทธิ 668 ล้านบาท และรวมครึ่งปีนี้ กำไรสุทธิ 843 ล้านบาท ลดลง 127 ล้านบาทคิดเป็นประมาณ 13% จากกำไรสุทธิ 970 ล้านบาทในช่วงเดียวกันปีก่อน

กำไรที่ลดลงในไตรมาส 2 มาจากรายได้การรับเหมาก่อสร้างและการขายวัสดุรวม 14,959.24 ล้านบาท ลดลง 5,330.64 ล้านบาทหรือ 26.27% สาเหตุหลักมาจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีเข้าสู่ช่วงปลายโครงการและในไตรมาส 2/2560 เป็นช่วงเริ่มต้นโครงการงานบริหารโครงการจัดหา ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์งานระบบและทดลองเดินรถไฟฟ้าสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย จึงมีการเร่งรัดการทำงานของผู้ผลิต

ขณะที่บริษัทมีต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้างและการขายวัสดุรวม 13,779.84 ล้านบาท ลดลง 4,908.64 ล้านบาทคิดเป็น 26.27% ทำให้มีกำไรขั้นต้น 1,179.40 ล้านบาท ลดลง 422 ล้านบาทหรือ 26.35% รวม 6 เดือนปีนี้ อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 7.88 % ใกล้เคียงกับระยะเดียวกันปีก่อนที่ 7.89% ส่วนรายได้อื่นมีจำนวน 782.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.25 ล้านบาท คิดเป็น 5.56% เนื่องจากค่าบริหารโครงการและดอกเบี้ยรับ

ส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงินในช่วงครึ่งปีนี้ มีจำนวน 639.83 ล้านบาท ลดลง 73.51 ล้านบาท หรือ 10.30% เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ลดลง บริษัทมีอัตราส่วสนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิ.ย.2561 เท่ากับ 1.31 เท่า เพิ่มขึ้นเทียบกับสิ้นปี 2560 ซึ่งเท่ากับ 1.27 เท่า โดยยังต่ำกว่าเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 3 เท่า

ด้านคณะกรรมการบริษัทฯมีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 338.77 ล้านบาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียนวันที่ 28 ส.ค.2561 กำหนดจ่ายเงินในวันที่ 10 ก.ย. 2561