บลจ.ยูโอบีเผยผู้ลงทุนสถาบันเทรดผ่านออนไลน์พุ่ง 330% มูลค่ากว่า 2.39 หมื่นลบ.

HoonSmart.com>> บลจ.ยูโอบี มองเห็นการเติบโตของการลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ลงทุนสถาบัน โดยเฉพาะกลุ่ม SME ที่ได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นักลงทุนสถาบันที่ใช้บริการ UOBAM Invest เติบโตทั้งจำนวนผู้ใช้ ปริมาณธุรกรรม และสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ยูโอบี (UOBAM) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ติดตามและเห็นถึงการปรับตัวของผู้ลงทุนสถาบันที่มาใช้เป็นช่องทางในการลงทุนผ่านออนไลน์จากการที่จำนวนผู้ใช้งานระบบ UOBAM Invest ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นลงทุนออนไลน์ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย มีจำนวนเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดถึง 330% ในระยะเวลา 18 เดือนที่ผ่านมา โดยนับรวมมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ที่ลงทุนผ่านทาง UOBAM Invest รวมกันแล้วมีมูลค่ากว่า 23,900 ล้านบาท (1 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์)

UOBAM สำนักงานใหญ่สิงคโปร์ เชื่อว่าแนวโน้มในการใช้งาน UOBAM Invest ที่เพิ่มขึ้นนี้ แสดงให้เห็นว่านักลงทุนสถาบันมีความต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยให้การลงทุนมีความสะดวกและมีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้สอดคล้องกับพอร์ตการลงทุนได้ในทันที ด้วยบริการ Digital Adviser3 ของ UOBAM Invest เป็นบริการให้คำแนะนำการลงทุนอัตโนมัติ (robo-advisory) เป็นแห่งแรกสำหรับผู้ลงทุนสถาบันในสิงคโปร์ และมาเลเซีย มีการวางแผนพอร์ตการลงทุนโดยอาศัยอัลกอริทึมที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถจัดพอร์ตการลงทุนตามความต้องการของตนผ่านกองทุนต่างๆ ของ UOBAM และกองทุน ETF ต่างๆ ทั่วโลก สำหรับไทยคาดว่าจะสามารถเปิดตัวได้ภายในปีนี้ โดยปัจจุบันผู้ลงทุนสถาบันไทยสามารถเลือกใช้บริการ Fund Direct4 เพื่อสร้างและจัดการพอร์ตการลงทุนได้ด้วยตนเอง

ผู้ลงทุนสถาบันที่ใช้บริการ UOBAM Invest จะมีสัดส่วนของลูกค้าใหม่ประมาณสามในห้า เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจ UOBAM Invest จะส่งเสริมทำให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถเข้าถึงและจัดการการลงทุนของตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดและเพิ่มสภาพคล่องในการลงทุนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ทางธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ยังมีบริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามาช่วยให้ธุรกิจเหล่านั้นสามารถบริหารสภาพคล่องทางการเงินผ่าน UOB BIBPlus และระบบเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กรและ e-commerce ผ่าน UOB BizSmart

นาย วี อี ชอง Deputy Chairman และ Chief Executive Officer ของ UOB Group กล่าวว่า “UOB Group เรายึดถือแนวทางการให้บริการแบบองค์รวมและมีความยั่งยืน ซึ่งจะทำให้เกิดความสมดุลในการบริหารความเสี่ยงและผลตอบแทน นอกจากนี้เราได้พัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมในทุกช่องทางการขาย ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ เพื่อนำเสนอโซลูชั่นที่ดีที่สุดให้กับลูกค้ารวมถึงการลงทุนด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ที่สะดวกสบาย และด้วยประสบการณ์ของ UOBAM มากกว่า 30 ปี มีความเชี่ยวชาญการจัดการลงทุนในการคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ๆ ซึ่งจะส่งเสริมการเชื่อมโยงในโลกดิจิทัลเพื่อให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมายทางการเงินทั้งในระยะสั้นและระยะยาว”

นายทีโอ บุน เคียต Chief Executive Officer ของ UOBAM กล่าวว่า “เทคโนโลยีทำให้เราสามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการให้บริการจัดการลงทุนและสามารถนำเสนอประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแก่ผู้ลงทุนสถาบันจำนวนมากขึ้นผ่าน UOBAM Invest และด้วยประสบการณ์ที่ทางเรามีความเข้าใจความต้องการของผู้ลงทุนทั่วทั้งภูมิภาค เราจึงออกแบบแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนสถาบันจัดการลงทุนด้วยตนเองได้ง่าย ชาญฉลาด และปลอดภัย โดยจำนวนผู้ใช้งานและมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ที่เติบโตขึ้นเป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเราในการตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน และเรามีแผนที่จะเปิดตัว UOBAM Invest ขยายไปในประเทศอื่นๆ ต่อไป”

กองทุนตราสารหนี้และโอกาสรับผลตอบแทนที่มั่นคงยังเป็นสิ่งสำคัญต่อการลงทุนของกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่ทำให้เกิดมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม ทำให้ผู้ลงทุนสถาบันสนใจและมีความต้องการลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น โดยปริมาณการทำธุรกรรมที่ทำผ่าน UOBAM Invest ตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงในปัจจุบันมีปริมาณเกินกว่า 60% ของปริมาณทั้งปี 2563 แล้ว

แม้ว่าในปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับต่ำ ผู้ลงทุนสถาบันยังคงมีความสนใจลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่ให้โอกาสรับผลตอบแทนที่มั่นคง โดยเฉพาะกองทุนไฮไลท์ของ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) เช่น กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล (TCMF-I) ซึ่งมุ่งเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก และ/ หรือ ตราสารหนี้ระยะสั้น ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือ ภาคเอกชน จากข้อมูลใน UOBAM Invest ประเทศไทย ณ วันที่ 30 มิ.ย.2564 ปัจจุบันมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการรวมกว่า 1,167 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามเพื่อช่วยผลักดันให้ผู้ลงทุนสถาบันมีการลงทุนอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับเป้าหมายที่ผู้ลงทุนสถาบันมุ่งเน้นให้การเลือกลงทุนเป็นไปโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) ได้จัดให้มีกองทุนที่มุ่งเน้นด้าน ESG (Environment, Social and Governance) เพิ่มมากขึ้นใน UOBAM Invest ซึ่งกองทุนเหล่านี้รวมถึงกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล เครดิต อินคัม ฟันด์ และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิควิตี้ โซลูชั่น ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไป

นอกเหนือจากช่องทางการลงทุนผ่าน UOBAM Invest ที่เราทำเพื่อผู้ลงทุนสถาบันแล้ว UOBAM ยังมีแอพลิเคชั่นในการให้คำแนะนำการลงทุนอัตโนมัติ (robo-advisory) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปอีกด้วย5 และตั้งแต่เปิดตัวมา UOBAM Invest ยังได้รับรางวัลมากมาย ซึ่งรวมถึงรางวัล Best Fintech Innovation

สำหรับธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนในมาเลเซีย และสิงค์โปร์ในปี 2564 และ ปี 2563 ตามลำดับ และรางวัล Best Digital Wealth Management ในไทย จาก Asia Asset Management Best of the Best Awards. นอกจากนี้ UOBAM ยังได้รับรางวัล Asia Fund House of the Year จากการประกาศรางวัล AsianInvestor Asset Management Awards 2021 เป็นปีที่สามติดต่อกัน