TC เปิดผลิตปกติ – พนง.ติดโควิดบางส่วน

TC เปิดผลิตปกติ พนง.ติดโควิดบางส่วนไม่มาก ปฏิบัติตามคำแนะนำสาธารณสุขเคร่งครัด 

นายกัมพล วัชระนิมิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย ) หรือ TC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัท ฯ ยังดำเนินการผลิตตามปกติ ที่โรงงานสงขลา แม้ว่าจะพบพนักงานในส่วนของโรงงาน ติดเชื้อโควิดบางส่วน และมีจำนวนไม่มากนัก

บริษัท ฯ ให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ในการออกมาตรการ ทั้งนำผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษา และคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เพื่อแยกกักตัว  ไม่ให้ปะปนกับพนักงานทั่วไป หรือในชุมชน เพื่อลดการแพร่ระบาด โดยบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามคำแนะนำ และของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด