บล.โนมูระคงมุมมอง Neutral ต่อกลุ่ม Consumer Finance

HoonSmart.com>>บล.โนมูระคงมุมมอง Neutral ต่อกลุ่ม Consumer Finance โดยยังคงเลือก TIDLOR และ MICRO เป็น Top Pick

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน ระบุภายหลังธนาคารแห่งประเทศไทยจัดงานประชุมสรุปผลประกอบการกลุ่มธนาคาร 1Q21 รอบนักลงทุน เมื่อวันที่1 ก.ค. 2021ว่า มีประเด็นสำคัญดังนี้
การปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลและจำนำทะเบียน:
ธปท. กล่าวว่าการปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ โดย ธปท. ยังคงเน้นย้ำประเด็นการช่วยเหลือลูกหนี้ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้มากกว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพราะมองว่าปัจจุบันสถาบันการเงินและผู้ประกอบการ Non-Bank ยังมีทางเลือก เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้อีกหลายทาง เช่น การยืดเทอมการชำระหนี้, เปลี่ยนหนี้ระยะสั้นให้เป็นระยะยาวด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง

การลดเพดานอัตราดอกเบี้ย แม้จะเป็นสิ่งที่ภาครัฐขอความร่วมมือ แต่ในมุมของ ธปท. ยังต้องคำนึงถึงภาพรวมของระบบสถาบันการเงินที่อาจได้รับผลกระทบเชิงโครงสร้างหากมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงของลูกหนี้ (Risk&Return) โดยสิ่งที่ ธปท. มีความกังวลมากสุดหากต้องมีการปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ย คือลูกหนี้รายย่อยจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบยากขึ้นเพราะสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการ Non-Bank อาจเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นจนนำไปสู่ปัญหาหนี้นอกระบบที่ขยายวงกว้าง

ดังนั้นมาตรการที่ ธปท. จะประกาศออกมา อาจอยู่ในรูปของมาตรการใหม่เพื่อช่วยเหลือเฉพาะลูกหนี้รายย่อย หรือแก้ไขข้อจำกัดของมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อจูงใจสถานบันการเงิน หรือผู้ประกอบการ Non-Bank ให้ช่วยเหลือปรับโครงสร้างหนี้มากขึ้น โดยเฉพาะกับลูกหนี้ที่มีปัญหา อย่างไรก็ตาม ธปท. ไม่ได้ให้กรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจะประกาศเมื่อใด

บล.โนมระ ยังคงมีมุมมอง Neutral ต่อกลุ่ม Consumer Finance เพราะข้อมูลที่ได้รับเป็นแนวทางการปฏิบัติในภาพกว้าง ซึ่งยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ดังนั้นยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม

โดยคงคำแนะนำ BULLISH ต่อกลุ่ม Consumer Finance เพราะคาด
1.สินเชื่อรวมปี 2021-23F เติบโตอยู่ในระดับที่น่าสนใจที่ +14% ต่อปี
2. กำไรสุทธิปี 2021-23F คาดเติบโตต่อเนื่อง +19% ต่อปี
3.ด้านคุณภาพสินทรัพย์ NPL Ratio อยู่ที่ประมาณ 2-3% ซึ่งเป็นระดับที่ไม่ได้น่ากังวล และบริษัทควบคุมได้ โดยยังคงเลือก TIDLOR (BUY, TP22F 53 บ.) และ MICRO (BUY, TP22F 12.2บ.) เป็น Top Pick