“เสี่ยยักษ์” ขายบิ๊กล็อต UPA กว่า 11.84% เหลือถือ 0.98%

HoonSmart.com>> “วิชัย วชิรพงศ์” หรือ “เสี่ยยักษ์” นักลงทุนรายใหญ่ขายหุ้นบิ๊กล็อต “ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย” (UPA) ออก 1,200 ล้านหุ้น กว่า 11.8456% เหลือถือหุ้น 100 ล้านหุ้น หรือ 0.9871%

วิชัย วชิรพงศ์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย วิชัย วชิรพงศ์ จำหน่ายหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย (UPA) เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2564 จำนวน 1,200 ล้านหุ้น คิดเป็น 11.8456% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 100 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.9871% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ UPA มีการซื้อขายบิ๊กล็อตเมื่อวันที่ 29 มิ.ย.ที่ผ่านมาจำนวน 1,200 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 444 ล้านบาท ราคาหุ้นละ 0.37 บาท ซึ่งต่ำกว่าตลาด ปิดที่ 0.39 บาท +0.01 บาทหรือ 2.63% มูลค่าการซื้อขาย 498.18 ล้านบาท