ศาลสูงสิงคโปร์ เคลียร์ ‘ณพ ณรงค์เดช’ ผิดสัญญาซื้อหุ้น WEH จาก ”นพพร“

HoonSmart.com>>ศาลอุทธรณ์สิงคโปร์ พิพากษาเป็นที่สิ้นสุดให้ ‘ณพ ณรงค์เดช’ ไม่ต้องจ่ายเงินพิเศษ มูลค่า 525 ล้านเหรียญสหรัฐ  ซื้อหุ้นกลุ่ม   วินด์ เอนเนอร์ยี่ จาก “นพพร ศุภพิพัฒน์” เหตุคำสั่งอนุญาโตฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

นายปกปัก ทองภักดี ทนายความ บริษัท เอฟบีแอลพี ลีกัล ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย เปิดเผยว่า ศาลอุทธรณ์สิงคโปร์มีคำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตฯ ที่เคยมีคำสั่งให้บริษัท Fullerton Bay Investment Limited (Fullerton) และ บริษัท เคพีเอ็นเอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง (KPNEH) ของนายณพ ณรงค์เดช ต้องชำระเงินส่วนที่เหลือ (เงินโบนัสภายใต้ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ WEH) รวมมูลค่ากว่า 525 ล้านเหรียญสหรัฐฯ พร้อมดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในชั้นอนุญาโตฯ ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม คือ นายนพพร ศุภพิพัฒน์ โดยคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ครั้งนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด

ทั้งนี้ ศาลอุทธรณ์สิงคโปร์มีคำพิพากษา โดยอนุญาโตฯ ไม่มีอำนาจพิจารณาเกี่ยวกับการชำระเงินส่วนที่เหลือเป็นการทั่วไป (Bonus Payment) ดังนั้น การชี้ขาดให้จ่ายเงินส่วนที่เหลือตามสัญญาของอนุญาโตฯ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อคำพิพากษาเช่นนี้ เรื่องค่าใช้จ่ายในกระบวนการอนุญาโตฯ จึงตกไปด้วย

นาย ณพ ณรงค์เดช กล่าวว่า คำพิพากษาศาลอุทธรณ์สิงคโปร์ครั้งนี้ เป็นการคืนความยุติธรรมให้แก่ตนที่ต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องมาโดยตลอด รวมถึงเคลียร์ความขัดแย้งระหว่างตนกับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของวินด์ เอนเนอร์ยี่ (WEH) ซึ่งถูกเคยนำมาอ้างว่าเป็นอุปสรรคทำให้ไม่สามารถนำ บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้