UPA บิ๊กล็อต 1,200 ล้านหุ้น จับตา “เสี่ยยักษ์” ขาย

HoonSmart.com>>”ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย”มีการซื้อขายรายการใหญ่โผล่ จำนวน 1.2 พันล้านหุ้น สัดส่วน  11.85%  ราคาหุ้นละ 0.37 บาทต่ำกว่าตลาด  มูลค่ารวม 444 ล้านบาท บริษัทแจงยังไม่ได้แจ้งเป็นฝีมือของใคร คนวงการหุ้น คาด “วิชัย วชิรพงศ์” น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง จากการถือหุ้นใหญ่อันดับสอง 12.98% 

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย (UPA) มีการซื้อขายบิ๊กล็อต จำนวน 1,200 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 444 ล้านบาท ราคาหุ้นละ 0.37 บาท ซึ่งต่ำกว่าตลาด ปิดที่ 0.39 บาท +0.01 บาทหรือ 2.63% มูลค่าการซื้อขาย 498.18 ล้านบาท วันที่ 29 มิ.ย.2564

บริษัทชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ว่า การซื้อขายหุ้นบิ๊กล็อตจำนวน 11.85% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าทำรายการดังกล่าว และไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจและนโยบายการบริหารงานที่มีนัยสาคัญ

คนในวงการหลักทรัพย์ คาดว่า การขายหุ้นล็อตนี้ นาย วิชัย วชิรพงศ์ หรือเสี่ยยักษ์ นักลงทุนรายใหญ่ น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่สอง จำนวน 1,315 ล้านหุ้น สัดส่วน 12.98% ขณะที่มี UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED ถือหุ้นมากที่สุดจำนวน 2,423 ล้านหุ้น สัดส่วน 23.92% ของทุนเรียกชำระแล้ว