บล.คันทรี่ กรุ๊ป ยกระดับความปลอดภัย เร่งลูกค้ายืนยันตัวตน

 

บริษัท หลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป  ( CGS )  ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเป็นพิเศษให้กับบัญชีของลูกค้า โดยเพิ่มการยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP แบบ  Two-Factor Authentication หรือ 2FA ซึ่งเป็นการยืนยันตัวตนเข้มข้น 2 ระดับก่อนการทำธุรกรรมออนไลน์ ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.

CGS ขอให้ลูกค้ายืนยันตัวตนบน www.cgsec.co.th , MT4 และ eFin Trade+ ก่อนวันที่ 30 มิ.ย. 64 เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรมเทรดได้อย่างต่อเนื่อง (มิฉะนั้น ลูกค้าจะเข้าทำการซื้อขายไม่ได้)

โดยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ลูกค้าจะพบกับหน้าจอ “การยืนยันตัวตนผ่านเบอร์มือถือ ด้วยการใส่รหัส OTP” ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cgsec.co.th หรือสอบถามผู้แนะนำการลงทุนของท่าน