“กรมศุลกากร”จับมือ“KTB” พัฒนาระบบ “Customs Trader Portal”

HoonSmart.com>>กรมศุลกากรร่วมกับ KTB เพิ่มช่องทางลงทะเบียน ลดความเสี่ยงติดโควิด – 19 พัฒนาระบบ Customs Trader Portal ให้ผู้นำเข้า – ส่งออก ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน www.customstraderportal.com และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ทันที สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ดีเดย์เปิดให้บริการ 1 ก.ค. นี้

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากรได้ออกประกาศฯ เรื่อง การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทยเพิ่มช่องทางการลงทะเบียนที่สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยพัฒนา “ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal” สำหรับผู้ที่จะใช้บริการสามารถลงทะเบียนกับกรมศุลกากรได้ที่ https://www.customstraderportal.com ซึ่งในระยะแรกจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สำหรับผู้ลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออกครั้งแรกกับกรมศุลกากรประเภทบุคคลธรรมดาที่เป็นบุคคลไทยเท่านั้น

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (KTB) เปิดเผยว่า ความร่วมมือกับกรมศุลกากรในการพัฒนาระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ Customs Trader Portal ครั้งนี้ เป็นหนึ่งในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ X2G2X ที่ธนาคารได้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้ผู้ใช้บริการกรมศุลกากร ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้นำเข้า-ส่งออก สามารถลงทะเบียนเอง ไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ โดยระบบจะส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรอัตโนมัติ

สำหรับผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมศุลกากรบนเว็บไซต์ Customs Trader Portal สามารถยืนยันตัวตนผ่านธนาคารได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. แอปพลิเคชันเป๋าตัง สามารถยืนยันตัวตน ได้ทันทีโดยเข้าไปที่เมนูยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ 2. ตู้ ATM สีเทาของกรุงไทย 3,300 เครื่อง ทั่วประเทศ 3. สาขาของธนาคารทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่ง เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้ผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้ากับกรมศุลกากร ลงทะเบียนได้ปลอดภัย โดยไม่ต้องยื่นบัตรประชาชนตัวจริงผ่านตัวแทนผู้รับมอบอำนาจ

ในการลงทะเบียน และ เพิ่มความสะดวกในการยืนยันตัวตนได้ทันทีรวดเร็วกว่าเดิม เพราะไม่ต้องจัดเตรียมเอกสารและไม่ต้องเดินทาง นอกจากนี้ ผู้นำเข้า-ส่งออกที่เป็นบุคคลธรรมดา ยังสามารถชำระค่าภาษีศุลกากรและค่าธรรมเนียมใบขนสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดความเสี่ยงแพร่ระบาดโควิด–19