TRUBB เพิ่มทุนเฉียด 300 ล้านบ. ส่งลูก”เวิลด์เฟล็กซ์”ขาย IPO

HoonSmart.com>>บอร์ด”ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป” อนุมัติเพิ่มทุนกว่า 136 ล้านหุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิม ขึ้น XR 6 ส.ค. จัดสรร 5 ต่อ 1 ราคา 2.20 บาท/หุ้น  จ่ายเงิน 1-8 ก.ย. แจกวอร์แรนต์ ราคาแปลงสภาพ 6 บาท  และจัดหุ้น 10%ขาย PP  ไฟเขียวนำบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ (WFX) เข้าตลาดหลักทรัพย์ คาดยื่นไฟลิ่งไตรมาส 3 เพิ่มทุน 142 ล้านหุ้น แบ่งขาย IPO ประมาณ 116 ล้านหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิม TRUBB – กรรมการและผู้บริหาร WFX  

ภัทรพล วงศาสุทธิกุล

นาย ภัทรพล วงศาสุทธิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป (TRUBB) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 25 มิ.ย.2564 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 136,295,937 หุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อวันที่ 9 ส.ค.2564 ขึ้นเครื่องหมาย XR วันที่ 6 ส.ค.ในสัดส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ 2.20 บาท คิดเป็นมูลค่า 299.85 ล้านบาท กำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้น วันที่ 1 ก.ย. -8 ก.ย. 2564 โดยได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (TRUBB-W2) อายุ 3 ปี สัดส่วน 1 ต่อ 1 ในราคาแปลงสภาพหุ้นละ 6 บาท

นอกจากนี้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 68,147,968 หุ้น สัดส่วน 10% เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด(พีพี) ด้านราคาหุ้น TRUBB ปิดที่ 2.68 บาท -1.47% วันที่ 25 มิ.ย. 2564

คณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติแผนการนำบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ (WFX) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้น 95.59% ของทุนเรียกชำระแล้ว เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) คาดการณ์กำหนดยื่นแบบคำขอและร่างหนังสือชี้ชวนภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564

บริษัท WFX จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 142 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท แบ่งจำนวน 11.36 ล้านหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม TRUBB และจัดสรรอีก 14.2 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และหรือพนักงานของ WFX ส่วนที่เหลือจำนวน 116.44 ล้านหุ้น เสนอขายนักลงทุนทั่วไป( IPO) ทั้งนี้ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 30 ก.ค. 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์