ธอส.เปิดให้ลูกค้านำข้อมูลยืนยันตัวตนไปใช้ข้ามธนาคารได้

HoonSmart.com>>ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้บริการข้อมูลลูกค้าที่เคยยืนยันตัวตน (NDID) กับ ธอส. ไปใช้ข้ามธนาคารได้ ภายใต้ Regulatory Sandbox ของ ธปท.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมเข้าร่วมทดสอบการให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ผ่านช่องทางดิจิทัล โดยใช้การพิสูจน์และยืนยันตัวตนข้ามธนาคาร ผ่านแพลตฟอร์ม เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี (National Digital ID หรือ NDID) ทางโมบายแอปพลิเคชั่น GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ (Biometrics) ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงระหว่างที่ร่วมทดสอบใน Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

โดยจะช่วยให้ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และมีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยการเปรียบเทียบภาพถ่ายใบหน้าที่เคยจัดเก็บไว้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ สามารถแสดงความจำนงขอใช้ข้อมูลที่เคยยืนยันตัวตนกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อนำไปใช้กับธนาคารอื่นที่ลูกค้าประสงค์จะทำธุรกรรมทางการเงินได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และให้ลูกค้าประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้นผ่านช่องทางดิจิทัล โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาธนาคารภายใต้สถานการณ์ป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากเชื้อไวรัส COVID-19

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถศึกษาขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผ่าน GHB ALL และการพิสูจน์และการยืนยันตัวตนแบบง่าย ๆ และรวดเร็วได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธอส. โทร. 0-2645-9000