กองทรัสต์ FTREIT ปลื้มหุ้นกู้จองทะลุเป้า 3 เท่า กวาดยอดขาย 2.5พันลบ.

HoonSmart.com>> ทรัสต์ FTREIT ปลื้มนักลงทุนสถาบันจองซื้อหุ้นกู้ 4 รุ่น เกินกว่าจำนวนที่เสนอขาย 3 เท่า ยอดขาย 2,500 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 1.69-3.97% เตรียมนำเงินชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนเดือนมิ.ย.นี้ 1,800 ล้านบาท คืนหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวบางส่วน 700 ล้านบาท

พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ FIRM ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT) เปิดเผยว่า FTREIT ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่ารวม 2,500 ล้านบาท แก่นักลงทุนสถาบัน โดยมีแรงจองซื้อสูงกว่าจำนวนที่เสนอขายมากกว่า 3 เท่า

ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 4 ชุด มูลค่ารวม 2,500 ล้านบาท ประกอบไปด้วย หุ้นกู้อายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี โดยมีธนาคารยูโอบี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยเป็นการออกหุ้นกู้ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2563

“แม้ปัจจุบันภาคธุรกิจจะเผชิญกับความท้าทายและความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 แต่หุ้นกู้ FTREIT ก็ยังได้รับยอดจองเกินกว่าจำนวนที่ออกและเสนอขายหลายเท่า นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และตอกย้ำให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพในการเติบโตของกองทรัสต์ FTREIT รวมถึงความสามารถในการบริหารงานของผู้จัดการกองทรัสต์ฯ โดยการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้จะทำให้ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของกองทรัสต์ลดลง และ อายุหนี้เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเพิ่มขึ้น”นายพีระพัฒน์ กล่าว

สำหรับหุ้นกู้ของ FTREIT ที่เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 จำนวน 850 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.69% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 ชุดที่ 2 จำนวน 700 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.54% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 ชุดที่ 3 จำนวน 700 ล้านบาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.30% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 และ ชุดที่ 4 จำนวน 250 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.97% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2564 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กร และหุ้นกู้ชุดปัจจุบันที่ระดับ A แนวโน้มคงที่

บริษัทฯ ได้นำเงินที่ได้จากการออก และเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนมิ.ย.2564 จำนวน 1,800 ล้านบาท และชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวบางส่วนจำนวน 700 ล้านบาท