กองทรัสต์ FTREIT ออกหุ้นกู้ 2.5 พันลบ. ดอกเบี้ย 1.69-3.97%

HoonSmart.com>> กองทรัสต์ FTREIT ออกหุ้นกู้วงเงิน 2.5 พันล้านบาท เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 4 รุ่น อายุ 3 ปี, 5 ปี, 7 ปีและ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.69-3.97% ต่อปี

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT) เปิดเผยว่า วันที่ 24 มิ.ย.2564 บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ FTREIT ครั้งที่ 1/2564 มูลค่า 2,500 ล้านบาท เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน

หุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวน 4 ชุด อายุ 3 ปี, 5 ปี, 7 ปีและ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.69%, 2.54%, 3.30% และ 3.97% ต่อปี ตามลำดับ กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ในวันที่ 24 ธ.ค.และ 24 มิ.ย.ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้