BCP เคาะ “ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช” นั่ง CEO อีกวาระถึงสิ้นปี 69

HoonSmart.com>> บอร์ด “บางจาก” อนุมัติ “ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช” ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ อีกวาระ ตั้งแต่ 1 ม.ค.2566-31 ธ.ค.2569

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2564 อนุมัติการต่อสัญญาจ้าง นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2566-31 ธ.ค.2569