SABUY เทคโอเวอร์ TBSP ดึง TKS พันธมิตรถือหุ้น 9.6%

HoonSmart.com>>”สบาย เทคโนโลยี” ประกาศเทคโอเวอร์ “TBSP” ดึง TKS ถือหุ้นใหญ่ SABUY 9.6% เอื้อธุรกิจ ทำระบบบัตรอีเล็กทรอนิกส์ ในสังคมไร้เงินสด 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี  (SABUY) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ วันที่ 23 มิ.ย. 2564 ว่า บริษัท จะเข้าลงทุนในบริษัท ทีบีเอสพี (TBSP) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  จำนวน 150.061 ล้านหุ้น คิดเป็น สัดส่วน 73.48%  มูลค่าการลงทุน 2,005.02 ล้านบาท โดยซื้อจากบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี (TKS) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทีบีเอสพี 98%

การเข้าลงทุนใน TBSP เพื่อให้เกิด Business Synergy ระหว่างกลุ่มธุรกิจผลิตบัตรพลาสติก (Plastic Card Unit) ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งใน TBSP และฐานลูกค้าภายใต้ Ecosystem ของกลุ่มบริษัทสบาย ฯ

นอกจากนี้ SABUY จะขายหุ้นของบริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด (“VDP”) ซึ่ง SABUY ถือหุ้นอยู่  2,583,720 หุ้น หรือ 86.12% ขายให้กับ TBPS รวมมูลค่า 1,022.52 ล้านบาท ซึ่ง VDP ทำธุรกิจ เกี่ยวกับการให้บริการตู้จำหน่ายเครื่องดื่มและสินค้าอัตโนมัติ

สำหรับแหล่งเงินทุนที่ซื้อ SABUY จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 110 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วน 9.6%  เสนอขายนักลงทุนเฉพาะเจาะจง (PP) โดยขายให้กับ TKS ราคาเสนอขาย 8.95 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 984.50 ล้านบาท วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น 30 ส.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2564

บริษัทสบาย ฯ กำหนดวันประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น 27 ส.ค.นี้ เพื่อพิจารณาการเพิ่มทุน , การได้มาและจำหน่ายทรัพย์สิน

อย่างไรก็ตาม การซื้อกิจการ TBSP  ครั้งนี้ SABUY ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้น TBSP จากนักลงทุนทั่วไป ด้วย ซึ่งความสำเร็จนี้ ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้น SABUY ปรับตัวขึ้นจาก 1,540 ล้านบาท เป็น 3,200 ล้านบาท , มูลค่าหุ้นทางบัญชีเพิ่มจาก 1.50 บาท เป็น 2.80 บาท

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี  กล่าวเสริมว่า  “SABUY” มีความยินดี ที่ได้เป็นพันธมิตรธุรกิจกับ “TKS” และ “TBSP”  ซึ่งเชื่อมั่นว่าการรวมพลังกันครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง 3 กลุ่มบริษัท และ ช่วยต่อยอดธุรกิจได้อย่างไร้ขีดจำกัด

“SABUY” พร้อมนำความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีค้าปลีกรูปแบบใหม่ รวมถึงระบบ SABUY Payment System, SABUY Money, CRM & Logistics Solutions ตลอดจน SABUY Eco System ซึ่งมีผู้ใช้กว่า 20 ล้านคน ไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของ “TKS” และ “TBSP” อย่างมีประสิทธิภาพ

“การร่วมมือกันครั้งนี้ จะเกิด Business Synergy ระหว่างกลุ่มธุรกิจผลิตบัตรพลาสติก Plastic (Card Unit) ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งใน TBSP และฐานลูกค้าภายใต้ Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นการเสริมสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของบริษัทฯ” นายชูเกียรติ กล่าว

นายจุติพันธ์ มงคลสุธี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี  (TKS) กล่าวว่า “TKS” มีความยินดีที่ได้เป็นพันธมิตรธุรกิจกับกลุ่ม “SABUY” เรามั่นใจว่า ความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมการพิมพ์แบบครบวงจรของ TKS และ TBSP และเครือข่ายธุรกิจในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม จะเป็นประโยชน์ต่อการขยายธุรกิจของ SABUY และ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถขยายธุรกิจได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเข้าร่วมใน SABUY Eco System และสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับกลุ่ม “TKS” นอกเหนือจากธุรกิจการพิมพ์แล้ว TKS ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในซินเน็ค (ประเทศไทย ) หรือ  ‘SYNEX’  ซึ่งเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายสินค้าด้านไอที อิเล็กทรอนิกส์ ของไทย อีกด้วย