บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ ซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

HoonSmart.com>> บี.กริม เพาเวอร์ ร่วมมือ ซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ ผู้นำด้านการผลิตและส่งพลังงานไฟฟ้าระดับโลก  ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 10 โครงการ เพื่อเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า ตั้งเป้าผลิตอีก 44 เมกะวัตต์ จากเดิม 1,294 เมกะวัตต์ 

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ฺBGRIM)  ลงนามสัญญาความร่วมมือ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Co-generation) จำนวน 10 โครงการ ร่วมกับ มร.ธอร์บยอร์น ฟอร์ส รองประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ อินดัสเทรียล แอปพลิเคชัน ซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ และมร. มาร์คุส ลอเรนซีนี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด ประเทศไทย ผู้นำด้านการผลิตและนำส่งพลังงานไฟฟ้าระดับโลก ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ เปิดเผยว่า บี.กริม เพาเวอร์ ได้ลงนามสัญญากับซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จำนวน 10 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทย รวมกำลังการผลิตติดตั้งเดิมทั้งหมด 1,294 เมกะวัตต์ เพื่อปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้มีสมรรถนะความพร้อม และประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายการผลิตติดตั้งเพิ่มขึ้นอีก 44 เมกะวัตต์ และประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเพิ่มสูงสุดที่ 55%

มร.ธอร์บยอร์น ฟอร์ส กล่าวว่า ซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ มีความยินดีมากที่จะได้ยกระดับความร่วมมือกับบี.กริม เพื่อที่จะเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า ทั้งในเรื่องความพร้อมในการจัดจำหน่าย (Availability) และประสิทธิภาพ (Efficiency) แล้ว ยังจะมีการนำระบบดิจิทัล (Digitalization) มาประยุกต์ใช้ในระบบบริหารการผลิตและจ่ายไฟฟ้า รวมถึงการซ่อมบำรุงเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงและต้นทุนการผลิตให้กับบี.กริม เพาเวอร์ และยังมีความร่วมมือเพื่อพัฒนาเรื่องอื่นๆ อย่างต่อเนื่องอีกในอนาคต