ไทยพาณิชย์ โพรเทค ลุยรับสมัครทีมขาย 1,500 คนสิ้นปีนี้

HoonSmart.com>>ไทยพาณิชย์ โพรเทค เร่งเครื่องรับสมัครที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองและผู้บริหารทีมขายเต็มสูบ ตั้งเป้าหมาย 1,500 คนภายในสิ้นปีนี้ พร้อมตั้ง “กุศลส่ง ภูวิชานันทกุล” กูรูด้านพัฒนาทีมขายในแวดวงประกันกว่า 25 ปี เป็นหัวหอกสรรหาและพัฒนาทีมที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง

นายกุศลส่ง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาบุคลากรตัวแทนฝ่ายขายในธุรกิจประกันชีวิต เคยดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหารในบริษัทประกันชีวิตชั้นนำ ทั้งนี้ นายกุศลส่ง เข้ามารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสรรหาและพัฒนาบุคลากรฝ่ายขาย และได้รับมอบหมายจากไทยพาณิชย์ โพรเทค ในด้านการสรรหา พัฒนาและบริหารบุคลากรตั้งแต่ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง จนถึงระดับผู้จัดการเขตแต่ละจังหวัด ด้วยกลยุทธ์ 3Rs ประกอบด้วย

Re-Think คิดใหม่ คิดนอกกรอบจาก ตัวแทนประกัน สู่การเป็น “นายหน้าประกัน” ที่สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายครอบคลุมทุกความต้องการด้านความคุ้มครองทั้งประกันชีวิตและประกันภัย พร้อมชูจุดแข็ง มีเงินเดือน มีโบนัสรายเดือน และมีเบี้ยขยัน อีกทั้งมีการอบรมและพาสอบใบอนุญาตฟรี มีสวัสดิการและเครื่องแบบ มีระบบสนับสนุนการขายให้พร้อม มีแทบเล็ตให้ใช้งาน เลือกพื้นที่ดูแลได้ และมีฐานลูกค้าให้

Recruit โดยมีเป้าหมายที่จะสรรหานายหน้าให้ได้ถึง 1,500 คนภายในสิ้นปี 2564 นี้ พร้อมเร่งสร้างต้นแบบที่ประสบความสำเร็จให้กับไทยพาณิชย์ โพรเทค โดยหวังว่าต้นแบบนี้จะมีส่วนช่วยผลักดันความสำเร็จให้แก่บุคลากรด้านการขายและช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่บริษัทในระยะยาว

Retention อัตราความคงอยู่ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของธุรกิจประกัน โดยจะใช้ Engagement & Ecosystem เพื่อสร้างความคงอยู่ รวมถึงบรรยากาศการทำงานที่สนุกสนาน พร้อมเครื่องมือสนับสนุนการทำงาน เพื่อให้ทีมประสบความสำเร็จในการขายร่วมกัน จนกลายมาเป็นผู้ประกอบการของไทยพาณิชย์ โพรเทค หรือ Entrepreneur ทั่วทุกจังหวัดและครอบคลุมทุกอำเภอ ทุกตำบล ในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค อยู่ระหว่างการรับสมัครที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองและผู้บริหารทีมขายจำนวนมาก ด้วยมุ่งหวังที่จะมีส่วนช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่คนไทย ในภาวะที่เศรษฐกิจไทยยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19