บลจ.บัวหลวงตัดขาย PLAT กว่า 1.92 ล้านหุ้น ถือเหลือ 4.9498%

HoonSmart.com>> บลจ.บัวหลวง ตัดขายหุ้น เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป (PLAT) ออก 1.92 ล้านหุ้น กว่า 0.0687% เหลือถือหุ้น 4.9498%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง จำกัด จำหน่ายหุ้นของบริษัทเดอะ แพลทินัม กรุ๊ป (PLAT) เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2564 จำนวน 1,925,500 หุ้น หรือ คิดเป็น 0.0687% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 138,595,000 หุ้น หรือคิดเป็น 4.9498% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น PLAT ปิดตลาด 19 มิ.ย.2564 ที่ราคา 3.34 บาท ลดลง 0.04 บาท หรือ -1.18% มูลค่าการซื้อขาย 4.05 ล้านบาท

ขณะที่วันทำรายการ หุ้นปิด 3.38 บาท เพิ่มขึ้น 0.08 บาท หรือ +2.42% มูลค่าการซื้อขาย 54.41 ล้านบาท จากเปิดราคาต่ำสุด 3.28 บาท ขึ้นไปสูงสุด 3.64 บาท