ตลท.จับ 10 หลักทรัพย์ติด Cash Balance เริ่มตั้งแต่ 21 มิ.ย.-30 ก.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับ Cash Balance หุ้น ADD, IMH, JAS, MACO, MACO-W2, RS-W4, SEAOIL, SIMAT, SIMAT-W3 และ SIMAT-W4 ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย.-30 ก.ค.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 Cash Balance สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดก่อนซื้อเต็มจำนวนหุ้นของบริษัท แอดเทค ฮับ (ADD) บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ (IMH) บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) บริษัท มาสเตอร์ แอด (MACO) และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท มาสเตอร์ แอด ครั้งที่ 2 (MACO-W2)

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท อาร์เอส ครั้งที่ 4 (RS-W4) บริษัท ซีออยล์ (SEAOIL) บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี (SIMAT) พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี ครั้งที่ 3 (SIMAT-W3) และครั้งที่ 4 (SIMAT-W4) ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย.-30 ก.ค. 2564