CIMBT มองโรดแมปเปิดประเทศ 120 วันเป็นสัญญาณดีดึงเชื่อมั่น

HoonSmart.com>>CIMBT ระบุโรดแมปเปิดประเทศใน 120 วัน เป็นแนวทางที่ดีในการดึงความเชื่อมั่นของคนในชาติ แนะรับมือการระบาดระลอกใหม่ที่ต้องเกิดขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการแนะรัฐจัดระเบียบและเร่งฉีดวัคซีนให้คนในชาติ

ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวถึงโรดแมปเปิดประเทศใน 120 วันของนายกรัฐมนตรีว่า เป็นการส่งสัญญาณที่ดี เพื่อดึงความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคธุรกิจ ทำให้คนไทยมีการเดินทางในประเทศมากขึ้น เพราะจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเชื่อว่าปีนี้ยังอยู่ที่ 4-5 แสนคน

แต่การเปิดประเทศก็จะทำให้ไทยมีโอกาสที่จะเกิดการระบาดของโรคในระลอกที่ 4 หรือ 5 ได้ ดังนั้นจะต้องวางแนวทางโดย
1.รัฐบาลต้องเตรียมมาตรการดูแลการระบาดที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้คุมสถานการณ์ได้เร็วและจำกัดพื้นที่ไม่ให้กระจาย
2.การมีมาตรการดูแล จำกัดการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากประเทศพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรง
3.ผู้ประกอบการจะต้องวางแผนธุรกิจให้มีความยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับการระบาดรอบใหม่ที่จะเกิดขึ้น

ด้านผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร โรงแรม นักดนตรี และนักโหราศาสาตร์ นาย นัฐวุธ โรจนพันธกุล เจ้าของร้าน Maison Saigon ร้านอาหารเวียดนามขนานแท้ นาย ธนกร สิงห์ทอง เจ้าของโรงแรม DayDream Boutique [email protected] นายจิรัฏฐ์ เนียมสกุล นักดนตรี โปรดิวเซอร์ เจ้าของค่ายเพลง Kitchen Garden Entertainment และ นส.ปภัสคุณ เหรียญทอง นักโหราศาสตร์ พยากรณ์ด้วยหลักเมทริกซ์ ต่างต้องการให้รัฐบาลมีความชัดเจนและเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความมั่นใจ รวมถึงการกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ โดยมาตรการไทยเที่ยวด้วยกันควรปรับกฎเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่น เพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กเข้าถึงมาตรการดังกล่าว