RT ระเบิดทะลุอุโมงค์รถไฟทางคู่ยาวสุดในไทย 5.2 กม. ทยอยรับรู้รายได้ 2.29 พันลบ.

HoonSmart.com>> “ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง” ฤกษ์ดีระเบิดทะลุอุโมงค์รถไฟทางคู่ ยาวที่สุดในประเทศไทย 5.2 กม. โครงการสายตะวันออกเฉียงเหนือ มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญา 3 ความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง 80.13% ทยอยรับรู้รายได้ 2,294 ล้านบาท กว่า 88% พร้อมเร่งงานจบสิ้นปี 64 ตามสัญญาหนด

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง (RT) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค เปิดเผยว่า บริษัทเข้าดำเนินงานก่อสร้างในโครงการรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3 โดยส่วนการสร้างอุโมงค์รถไฟมาบกะเบา ระยะทาง 5.2 กม. ขณะนี้ดำเนินงานเจาะทะลุ (Breakthrough) บริเวณสถานีรถไฟมาบกะเบาให้เชื่อมถึงกันทั้งสองด้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือเป็นอุโมงค์รถไฟทางคู่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ระยะทาง 5.2 กม. และจะดำเนินงานคอนกรีตโครงสร้างอุโมงค์รถไฟ ทั้งภายในและรอบนอกอุโมงค์ในลำดับต่อไป

โครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในเส้นทางของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565 โดยมีความยาวระยะทางรวม 134 กิโลเมตร ในส่วนสัญญาที่ 3 ดำเนินการโดยกิจการร่วมค้าไอทีดี-อาร์ที ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) และ RT ซึ่งเป็นการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟทั้งหมด 3 อุโมงค์ ได้แก่ 1.อุโมงค์มาบกะเบา 5.20 กิโลเมตร (อุโมงค์คู่ทางเดี่ยว) 2.อุโมงค์มวกเหล็ก 0.26 กิโลเมตร (อุโมงค์เดี่ยวทางคู่) 3.อุโมงค์คลองขนานจิตร 1.17 กิโลเมตร (อุโมงค์คู่ทางเดี่ยว) ระยะทางอุโมงค์รวม 13 กิโลเมตร บนพื้นที่ จ.สระบุรี ถึง จ.นครราชสีมา

“สำหรับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการดำเนินการด้านโครงสร้างงานคอนกรีตอุโมงค์รถไฟ แม้จะมีผลกระทบโควิด-19 บ้าง แต่บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นอย่างดี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน ปัจจุบันบริษัททยอยรับรู้รายได้ในส่วนของ RT จากโครงการนี้อยู่ที่ 2,294 ล้านบาท คิดเป็นการทยอยรับรู้รายได้แล้ว 88 % โดยบริษัทจะเร่งงานให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2564 ตามที่สัญญากำหนดไว้”นายชวลิต กล่าว