CIMBT จับมือ ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ส่ง”ประกันสินเชื่อ CIMB THAI Auto Loan Protection”

HoonSmart.com>>ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ ส่ง CIMB THAI Auto Loan Protection แผนประกันสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว คุ้มครองนานสุด 7 ปี ซื้อวันนี้ – 31 ก.ค. 64 รับฟรี ความคุ้มครองโควิด 200,000 บาท นาน 6 เดือน

นายตัน คีท จิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) และนายวิสิทธิ์ พึ่งพรสวรรค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในเครือธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นำเสนอความคุ้มครอง จากแผนประกันสินเชื่อ CIMB THAI Auto Loan Protection โดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพียงชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว รับความคุ้มครองหลากหลาย ทั้งกรณีเสียชีวิต กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือชั่วคราวจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ กรณีสูญเสียอวัยวะและดวงตา รวมถึงค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ระยะเวลาความคุ้มครองตั้งแต่ 1-7 ปี

พิเศษสุด ซื้อประกัน CIMB THAI Auto Loan Protection ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.- 31 ก.ค. 2564 รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอีกขั้นจาก ไทยประกันชีวิต ความคุ้มครอง Covid-19 ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อ Covid-19 วงเงิน 10,000 บาท และหากเจ็บป่วยด้วยอาการโคม่าจะได้รับความคุ้มครอง 200,000 บาท คุ้มครองนาน 6 เดือน

“แผนประกันสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ช่วยให้คุณอุ่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ภาระหนี้สินที่มีอยู่จะไม่ตกเป็นภาระของครอบครัว รวมถึงกรรมสิทธิ์รถยนต์จะยังคงส่งมอบเป็นมรดกให้แก่ครอบครัวได้ต่อไป และในช่วงขณะที่สถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลาย เราขอส่งมอบความคุ้มครองโควิดเพิ่มเติมให้ผู้เอาประกันภัย ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดความคุ้มครองผ่านเจ้าหน้าที่ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ 40 แห่งทั่วประเทศ” นายวิสิทธิ์ กล่าว