BBL พร้อมใส่เงินช่วย THAI ตั้ง 2 เงื่อนไข

HoonSmart.com>> ธนาคารกรุงเทพประกาศพร้อมใส่เงินเพิ่มสภาพคล่องให้”บริษัทการบินไทย” ภายใต้ 2 เงื่อนไข  คือ ธุรกิจต้องไปรอดและผู้บริหารบริษัทต้องซื่อสัตย์ในการทำธุรกิจ

นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) กล่าวว่า ธนาคารในฐานะเจ้าหนี้รายใหญ่พร้อมให้การสนับสนุนแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทย (THAI) โดยในส่วนของการใส่เงินเพิ่มสภาพคล่อง ธนาคารก็พร้อมให้ช่วยเหลือ ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้

ส่วนการช่วยเหลือของธนาคารจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ คือ1.ธุรกิจต้องไปได้ 2.ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์

“ธนาคารกรุงเทพในฐานะเจ้าหนี้รายใหญ่ ต้องให้ความช่วยเหลือ บริษัทการบินไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เรายืนยันว่าไม่เคยไม่สนับสนุนลูกหนี้ที่มีปัญหาหรือเรียกเงินคืน เพราะถ้าลูกค้าอยู่ได้ ธนาคารก็อยู่ได้ ซึ่งในการเพิ่มสภาพคล่องให้บริษัทการบินไทย ธนาคารมีคนที่มีความรู้ช่วยกันศึกษาแผนว่าแผนถูกต้องมั้ย และพิจารณาแต่ละขั้นตอนในการเบิกเงิน” นายปิติ กล่าว