ตลาด mai รับ UWC-W3 เทรด 17 มิ.ย.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รับวอร์แรนต์เอื้อวิทยา ชื่อย่อ UWC-W3 เริ่มซื้อขาย 17 มิ.ย.64

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แจ้งรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอื้อวิทยา (UWC) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ UWC-W3 จำนวน 13,162,525,880 หน่วย เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มซื้อขายวันที่ 17 มิ.ย.2564

UWC-W3 มีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (11 มิ.ย.2564) อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 0.08 บาทต่อหุ้น กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 30 ก.ย. 2564 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 10 มิ.ย. 2566

ด้านหุ้น UWC ปิดตลาดภาคเช้าที่ราคา 0.08 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 2.48 ล้านบาท