7UP กลับเข้าลงทุนธุรกิจน้ำประปาภูเก็ตหลังโควิดดีขึ้น ซื้อหุ้น 40% จาก BKD

HoonSmart.com>> บอร์ด “เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์” อนุมัติกลับเข้าลงทุนโครงการผลิตน้ำประปา จังหวัดภูเก็ต เข้าซื้อหุ้น “โกลด์ ชอร์ส” จาก BKD สัดส่วน 40% มูลค่า 550 ล้านบาท หลังสถานการณ์โควิด-19 ในภูเก็ตดีขึ้น รัฐจ่อเปิด “ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์” รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ก.ค.นี้

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (7UP) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2564 ได้พิจารณาอนุมัติกลับเข้าลงทุนในโครงการผลิตน้ำประปาจังหวัดภูเก็ตของบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด (GS) โดยอนุมัติให้กลับเข้าซื้อหุ้นของบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด (GS) จากบริษัท บางกอกเดค-คอน (BKD) จำนวนทั้งสิ้น 2,551,976 หุ้น หรือคิดเป็น 40% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ GS ในมูลค่าการลงทุน รวมทั้งสิ้น 550 ล้านบาท (ซึ่งเคยได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563)

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ตกำลังจะฟื้นตัวดีขึ้น บริษัทฯ จึงได้เจรจากับ BKD อีกครั้งเพื่อเข้าซื้อหุ้นของ GS โดยมีเงื่อนไขการเข้าทำรายการซื้อขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในเดือนก.ย.2564 และจะส่งผลให้ 7UP ถือหุ้นใน โกล์ด ชอร์ส เพิ่มเป็น 81%

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพิจารณาถึงความชัดเจนในการเปิดรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต รวมถึงความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในเกาะภูเก็ตซึ่งมีความคืบหน้ามากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีมาตรการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่มากกว่า 70% และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีกำหนดการเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้รูปแบบแซนด์บ๊อกซ์ ผ่านโครงการภูเก็ตโมเดล ซึ่งจะเริ่มรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติวันที่ 1 ก.ค.2564 นี้

ก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นของ GS จาก BKD เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2563 จำนวน 2,551,976 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 40% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ GS มูลค่าการลงทุน 550.00 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขการเข้าทำรายการซื้อขายหุ้นให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนม.ค.2564 แต่เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงตั้งแต่ปลายปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดความไม่แน่นอนต่อปริมาณการใช้น้ำในจังหวัดภูเก็ต บริษัทฯ จึงได้ชะลอการลงทุนออกไปก่อน

นายมนต์เทพ มะเปี่ยม รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (7UP) เปิดเผยว่า กล่าวว่า การเข้าซื้อหุ้น GS จะสนับสนุนให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจสาธารณูปโกคทางด้านน้ำ และจะมีส่วนช่วยสร้างรายได้และกำไรในระยะยาว ขยายขอบเขตงานในกลุ่มธุรกิจสัมปทานผลิตน้ำประปา นับเป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ เนื่องจากโกลด์ ชอร์ส ดำเนินธุรกิจพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านการประปา พื้นที่ให้บริการหลักอยู่ในจังหวัดพังงาและภูเก็ต และได้รับสัมปทานประกอบกิจการประปา เป็นระยะเวลา 30 ปี หรือระหว่างปี 2560-2589 ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้มั่นคงให้กับบริษัทฯในระยะยาว

ปัจจุบันโกลด์ ชอร์ส มีกำลังการผลิตน้ำประปา 48,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และคาดว่าจะได้รับสัญญาขายน้ำประปาในจังหวัดภูเก็ตมากกว่า 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันภายในปี 2564 นี้ และทางโกลด์ ชอร์ส อยู่ระหว่างการก่อสร้างส่วนขยายเพิ่มเติม เพื่อให้มีกำลังการผลิต 96,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันภายในปี 2566

“กรณีขยายกำลังการผลิตได้เต็มกำลังผลิต คาดว่าจะสร้างรายได้ราว 550 ล้านบาท และจะเป็นผลให้สัดส่วนรายได้จากธุรกิจจำหน่ายน้ำประปา เพิ่มขึ้นสูงขึ้นและจะมีส่วนสำคัญในการสร้างผลประกอบการที่ดีให้กับบริษัทฯอย่างมั่นคงในระยะยาว เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวมีอัตรากำไรขั้นต้นในระดับสูงถึง 75% และมีอายุสัมปทานเป็นระยะเวลานานถึง 30 ปี” นายมนต์เทพ กล่าว

ทั้งนี้ โอกาสทางธุรกิจในการขายน้ำประปาในจังหวัดภูเก็ตยังมีอีกสูง หากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ นับเป็นจังหวัดท่องเที่ยวหลักของประเทศ รวมถึงการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พบว่าความต้องการใช้น้ำกรณีสูงสุดอยู่ที่ 300,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สามารถให้บริการรองรับได้เพียง 80,000-100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเท่านั้น นับเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจของโกลด์ ชอร์สใน อนาคต
 
 
อ่านข่าว

BKD ขายหุ้นธุรกิจน้ำประปามูลค่า 550 ลบ. เพิ่มกระแสเงินสดธุรกิจหลัก