SCBจับมือ แสนสิริ จัด Online Business Matching

HoonSmart.com>>ไทยพาณิชย์จับมือแสนสิริ จัด”Online Business Matching” จับคู่ธุรกิจระหว่างลูกค้าเอสเอ็มอีในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยทั้งระบบ สร้างโอกาสโตฝ่าวิกฤต และเปิดเคล็ดลับการจัดคู่ธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCBกล่าวว่า ปัจจุบันมีหน่วยงานมากมายที่พร้อมเป็นตัวกลางในการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ เองเป็นองค์กรหนึ่งที่ช่วยเป็นตัวกลางในการทำ Business Matching โดยมีการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจให้กับลูกค้าเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทั้งการจับคู่ระหว่างธุรกิจในประเทศด้วยกัน และการจับคู่กับธุรกิจในต่างประเทศ ได้เห็นทั้งเคสที่ประสบความสำเร็จและที่ล้มเหลวในการเจรจามานับไม่ถ้วน จึงขอแบ่งปันประสบการณ์ช่วยแนะนำผู้ประกอบการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนลงสนาม Business Matching เพื่อไม่ให้โอกาสหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดาย

1.ประเมินศักยภาพของธุรกิจของตัวท่านเอง นับเป็นสิ่งแรกที่ต้องทำเมื่อเริ่มคิดที่จะออกไปเสาะหาโอกาสจากการจับคู่ธุรกิจ เราต้องรู้ว่าธุรกิจเรามีจุดแข็งและแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดอย่างไร รวมถึงกำลังการผลิตและการให้บริการสามารถรองรับได้มากน้อยเพียงใด เพราะช่วยทำให้รู้ว่าเราจะสามารถนำสิ่งที่มีช่วยเติมเต็มและต่อยอดให้กับคู่เจรจาอย่างไรได้บ้าง และยังช่วยให้การเลือกคู่เจรจาเป็นไปอย่างเหมาะสมหรือเลือกเจรจาได้ถูกคู่นั่นเอง

2.ศึกษาข้อมูลของคู่เจรจารวมถึงคู่ค้าเดิม เพราะจะทำให้เราเข้าใจและมองเห็นคู่เจรจาของเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ยังมีช่องว่างตรงไหนที่จะเป็นโอกาสของเรา เขาชอบคู่ค้าแบบไหน คู่ค้าเดิมช่วยเติมเต็มสิ่งใดไปแล้วบ้าง สิ่งนั้นมีจุดอ่อนที่ธุรกิจของเราจะช่วยพัฒนาต่อได้อย่างไร

3.เตรียมพรีเซนเตชั่นสำคัญที่บ่งบอกความสามารถขององค์กรให้พร้อม โดยข้อมูลแต่ละประเภทควรจัดทำให้กระชับ อ่านและเข้าใจได้ง่าย ภายใน 1 หน้ากระดาษ

4.ฝึกฝนจนชำนาญ หลายครั้งที่ได้เห็นคู่เจรจาธุรกิจตกม้าตายเพียงเพราะขาดทักษะในการนำเสนอทั้งที่องค์กรที่จุดแข็งมากเพียงพอ การฝึกฝนจนชำนาญจะช่วยลดความประหม่าและช่วยให้เราจัดการข้อมูลกับเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.คาดการณ์คำถามที่อาจเกิดขึ้นและเตรียมแนวคำตอบไว้ล่วงหน้า หลักสำคัญในขั้นตอนนี้ คือ ระงับความตื่นเต้น มีสติในการฟังคำถาม และตอบคำถามให้ตรงประเด็น สั้น และกระชับ

6.ติดตามความคืบหน้าหลังจบงาน สิ่งที่ทำมาจะสูญเปล่าหากละเลยขั้นตอนนี้ไป การเจรจาธุรกิจทุกครั้งต้องอย่าลืมแลกเปลี่ยนนามบัตร หรือแลกเปลี่ยนช่องทางการติดต่ออื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลเจรจา หรือนัดหมายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มเติม อีกทั้งเป็นโอกาสในการสานต่อความสัมพันธ์ที่ดีอีกด้วย

เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์ มีแผนจัดกิจกรรม Business Matching ตลอดทั้งปี โดยในเดือนกรกฎาคม 2564 ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) จะร่วมกันจัดกิจกรรม Online Business Matching จับคู่ธุรกิจระหว่างลูกค้าเอสเอ็มอีในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยทั้งระบบ กับผู้มีอำนาจตัดสินใจในการจัดซื้อของบริษัทแสนสิริโดยตรง ซึ่งเป็น fast lane ของการจับคู่ธุรกิจที่ไม่ได้เกิดขึ้นทั่วไป

นอกจากนี้ ยังมีโครงการจับคู่ระหว่างลูกค้าเอสเอ็มอี กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เอสเอ็มอีเสนอโครงการขอรับทุนสำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจ ทุนละ 250,000 บาท และ 10,000 บาทแบบให้เปล่า รวมถึงการเปิดเวที Matching ให้เอสเอ็มอีทางด้านดิจิทัลได้นำเสนอธุรกิจเพื่อคัดเลือกให้มีรายชื่อใน service provider ของดีป้า ช่วยเบิกทางสู่การเป็นผู้ให้บริการแก่บริษัทธุรกิจในเครือข่ายของดีป้าในอนาคต โอกาสดีๆ จากการเจรจาธุรกิจในหลากหลายมิติที่ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมเป็นสะพานเชื่อมความสำเร็จให้กับผู้ประกอบการไทยทุกกลุ่ม”