TAPAC กำไร 37.60 ลบ. Q2 ทะยาน 342% รายได้พุ่ง-ขายที่ดินในสวีเดน

HoonSmart.com>> “ทาพาโก้” เปิดกำไรไตรมาส 2/64 จำนวน 37.60 ล้านบาท โตแรง 342% จากงวดปีก่อนขาดทุน กวาดรายได้ขายสินค้า บริการผลิตภัณฑ์พลาสติก แม่พิมพ์ ขายที่ดินในสวีเดนรวม 381 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69% ด้านค่าใช้จ่ายลดลง 19%

บริษัท ทาพาโก้ (TAPAC) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย.2564 กำไรสุทธิ 37.60 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.09 บาท เติบโต 342%จากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 15.53 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.04 บาท

ส่วนงวด 6 เดือน กำไรสุทธิ 51.58 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.13 บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 6.58 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.02 บาท

นายโสฬส ตั้งในธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาพาโก้ (TAPAC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการผลิตภัณฑ์พลาสติก,แม่พิมพ์,ธุรกิจค้าปลีกและขายที่ดินโดยบริษัทย่อยประเทศสวีเดน ทั้งสิ้น 380.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการอยู่ที่ 225.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68.84% (เพิ่มขึ้นในส่วนของรายได้จากการขายชิ้นส่วนพลาสติก,แม่พิมพ์และรายได้จากการขายที่ดินในประเทศสวีเดน และลดลงในส่วนของรายได้จากการค้าปลีกเครื่องสำอาง) โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่้ 26.21% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 18.00% โดยสาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากการจำหน่ายแม่พิมพ์และขายที่ดินซึ่งเป็นธุรกิจทีมีอัตรากำไรข้นต้นสูงเพิ่มขึ้น

ด้านบริษัทย่อย C4Hus AB มีรายได้ค่าก่อสร้างอยู่ที่ 263.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 141.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86.41% เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยุโรปและผลกระทบของโควิด-19 ที่ลดลง โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น 4.79% ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 7.42%

ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ที่ 52.279 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 64.84 ล้านบาท ลดลง 19.37%