ฟิทช์ลดเกรด JWD เหลือ BBB- กระแสเงินสดที่ติดลบ

HoonSmart.com>>”ฟิทช์”ลดอันดับเครดิต JWD เหลือ BBB- แนวโน้มธุรกิจมีเสถียรภาพ ปัจจัยกดดันกระแสเงินสดที่ติดลบอย่างต่อเนื่อง อัตราส่วนหนี้สินที่อยู่ในระดับสูง

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า บริษัทประกาศปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟ โลจิสติกส์ (JWD )เป็น BBB-(tha) จาก BBB(tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีสเถียรภาพ

ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของโครงการหุ้นกู้สกุลเงินบาท ที่ได้รับการค้ำประกันโดย Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) ที่ AAA(tha) และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของบริษัทฯ ที่ F3(tha)

การปรับลดอันดับเครดิตสะท้อนถึงการคาดการณ์ของฟิทช์ว่าแผนการลงทุนที่สูงขึ้นและกระแสเงินสดสุทธิ ซึ่งหมายถึงกระแสเงินสดจากการดำเนินงานหลังจากหักค่าใช้จ่ายลงทุนและเงินปันผลที่ติดลบอย่างต่อเนื่อง น่าจะทำให้การปรับลดอัตราส่วนหนี้สิน ที่วัดจากอัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียนให้ลงมาอยู่ในระดับต่ำกว่า 5.0 เท่า ยังคงมีความท้าทายในช่วง 18-24 เดือนข้างหน้า