ทรีนีตี้ชี้ EIA ใหม่ห้ามสร้างตึกสูงบังแดดกระทบกลุ่มอสังหาฯ คอนโดสูง

HoonSmart.com>> บล.ทรีนีตี้ ประเมินเกณฑ์ EIA ห้ามสร้างตึกสูง ใหญ่บังแดด บังลม ทั่วไทย ด้านชุมชุมมีสิทธิ์สั่งห้ามขึ้นโครงการ เฮียริ่ง 18 มิ.ย.นี้ กระทบกลุ่มอสังหาฯ คอนโดขนาดใหญ่ทำยากขึ้น กรณีอยู่ระหว่างขอ EIA อาจต้องปรับแแบบใหม่ คาด ANAN, LPN, SPALI และ AP กระทบมากสุด เหตุเตรียมเปิดตัวโครงการใหม่คอนโดสูงมาก

บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้ ออกบทวิเคราะห์ประเมินเกณฑ์ EIA ห้ามสร้างตึกสูง ใหญ่บังแดด บังลม มีผล 1 มิ.ย.2564 ทั่วไทย ชุมชนมีสิทธิ์สั่งห้ามขึ้นโครงการว่า การปรับเกณฑ์ดังกล่าวยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและขอเสนอแนะในวันที่ 18 มิ.ย.2564 เพื่อหาข้อสรุป แต่หากมีการปรับเกณฑ์ใหม่นี้จริงจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มอสังหาริมทรัพย์โดยตรง เนื่องจากก่อสรางคอนโดที่มีขนาดใหญ่จะทำได้ยากขึ้น มีโอกาสที่โครงการที่ออกแบบไปแล้วและอยู่ระหว่างขอ EIA มีโอกาสที่จะต้องทำการปรับแบบโครงการใหม่

ในขณะที่ค่ใช้จ่ายใยการขอ EIA จะสูงขึ้นจากการออกบบ 3D และการประมวลทิศทางลม ซึ่งที่ปรึกษารายใหญ่มีเพียงไม่กี่รายที่เริ่มงานศึกษาผลกระทบอีไอเอนี้และการทำประชาพิจารณ์ที่ต้องทำทุกครัวเรือนในบริเวณใกล้เคียง จะส่งผลให้ระยะเวลาการขึ้นโครงการใหม่นานขึ้นและจากข้อมูลดังกล่าว การสร้างคอนโดที่มีจำนวน 30-40 ชั้น จะมีรัศมีเงายาวถึง 500 เมตร ซึ่งจะเป็นผลกระทบในวงกว้าง จึงมีโอกาสที่โครงการที่อยู่ระหว่างการขอ EIA จะไม่สามารถขึ้นโครงการได้

สำหรับผลกระทบต่อปี 2564 มองว่าจะกระทบต่อยอด PRESALES เป็นหลัก เนื่องจากการเปิดตัวโครงการคอนโดใหม่จะยังไม่สามารถรับรู้เป็นรายได้ในปี 2564 และบริษัทที่มีสัดส่วนการเปิดตัวโครงการใหม่ที่เป็นคอนโดสูงจะได้รับผลกระทบมากที่สุด อาทิ ANAN, LPN, SPALI และ AP

ในขณะที่การเปิดตัวโครงการแนวราบใหม่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับเกณฑ์ที่มี จึงยังคง TOP PICK ตามเดิม ได้แก่ QH แนะซื้อราคาเป้าหมาย 2.78 บาท ซื้อ LH ราคาเป้าหมาย 9.45 บาท ซึ่งทั้ง 2 บริษัทมีสัดส่วนรายได้และยอดขายที่มาจากโครงการแนวราบเป็นหลัก และแนะ ซื้อ AP ราคาเป้าหมาย 8.80 บาท ถึงแม้ว่าจะมีแผนเปิดตัวโครงการคอนโดใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขอ EIA แต่การเปิดตัวโครงการแนวราบและยอดขายยังเติบโตต่อเนื่อง