บลจ.บัวหลวงซื้อหุ้น TIDLOR เพิ่ม 12.50 ล้าน ขยับถือ 5.0161%

HoonSmart.com>> บลจ.บัวหลวงซื้อหุ้น TIDLOR เข้าพอร์ตเพิ่มจำนวน 12.50 ล้าน กว่า 0.539% ขยับถือหุ้นแตะ 5.0161%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง เข้าซื้อหุ้นบริษัท เงินติดล้อ (TIDLOR) เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2564 จำนวน 12.50 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.539% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 116.32 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 5.0161% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านหุ้น TIDLOR ปิดตลาดที่ราคา 43.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท หรือ +0.57% มูลค่าการซื้อขาย 636.07 ล้านบาท