TRITN ตั้ง “หลุยส์ เตชะอุบล” นั่ง CEO ควบประธานบอร์ด มีผล 1 มิ.ย.64

HoonSmart.com>> บอร์ด “ไทรทัน โฮลดิ้ง” แต่งตั้ง “หลุยส์ เตชะอุบล” นั่ง CEO ควบประธานบอร์ด แทน “ศุภจักร ไตรรัตโนภาส” รักษาการ CEO มีผล 1 มิ.ย.64

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง (TRITN) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง น.ส.หลุยส์ เตชะอุบล เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่แทน นายศุภจักร ไตรรัตโนภาส รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารท่านเดิม โดยให้การแต่งตั้งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

นอกจากการเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้ว น.ส.หลุยส์ ยังคงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารควบคู่ต่อไปด้วยอีก 1 ตำแหน่ง