IP จับมือม.อ. ลุย R&D “กระท่อม” ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพครบวงจร

HoonSmart.com>> “อินเตอร์ ฟาร์มา” เซ็นสัญญาร่วมมือ “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” พัฒนาต่อยอดงานวิจัย พัฒนาเกี่ยวกับกระท่อม สารสกัดกระท่อม นำไปใช้เป็นอาหารเสริม โภชนาบำบัด ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา (IP) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2564 บริษัทฯ ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกระท่อมและสารสกัดกระท่อม สู่การผลิตที่ได้มาตรฐานและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการเป็นอาหารเสริม โภชนาบำบัด ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ โดยบันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ระยะเวลา 5 ปี จนถึงเดือนพ.ค.2569

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งของประเทศ (บพข.) เพื่อทำการพัฒนาเกี่ยวกับการพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

การร่วมมือในครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสุขภาวะให้แก่ประชาชนที่ยังไม่มีหรือเข้าไม่ถึงผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์ รวมถึงนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวิวทยาศาสตร์ตามยุทธศาสตร์และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของความเป็นเลิศด้านการแพทย์และสุขภาพต่อไป

ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา (IP) ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ความร่วมมือ ดังกล่าวเพื่อร่วมวิจัยและพัฒนากระท่อม และสารสกัดจากกระท่อม เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพครบวงจรมาตรฐานระดับสากล อาทิ เวชภัณฑ์, โภชนบำบัด, อาหารเสริม และเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ เป็นต้น ขยายฐานต่อจิ๊กซอว์การเติบโตแข็งแกร่งผลักดันรายได้แตะระดับ 2,500 ล้านบาท ภายในปี 2568 ตามแผนที่วางไว้

“โครงการความร่วมมือครั้งนี้ ส่วนหนึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุน งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ซึ่งนับเป็นอีกก้าวย่างสำคัญของการเดินหน้าสู่บริษัทชั้นนำในการวิจัยพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบครบวงจรมาตรฐานโลก ผลักดันแบรนด์ INTERPHARMA ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ยกระดับการเติบโตสู่บริษัทชั้นนำระดับสากลรายได้เติบโตแตะ 2,500 ล้านบาทในปี 2568 ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้” ดร.ตฤณวรรธ์ กล่าว

ด้าน ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ภายใต้วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม เป็นกลไกหลักในการพัฒนางานวิจัยภาคใต้และประเทศ ซึ่งความร่วมมือกับบมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีในการผลักดันงานวิชาการและงานวิจัย สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน มีประโยชน์ในวงกว้าง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านการเกษตรการแพทย์ โดยใช้เทคโนโลยีทางชีววิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ต้องการให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการแพทย์และสุขภาพ

“นับเป็นโอกาสอันดีและยินดีที่บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา ได้ร่วมสนับสนุนงานด้านวิชาการและงานวิจัย รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ได้จริงและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมาก ภายใต้ข้อตกลงร่วมการใน MOU ฉบับนี้” ผศ.ดร.นิวัติ กล่าว