เลื่อน…เวลาจองฉีดวัคซีนผ่านแอปเป๋าตัง/เว็บไซต์ www. ไทยร่วมใจ .com

HoonSmart.com>>”โครงการ ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย”เลื่อนลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน เป็นเวลา 09.00 – 22.00 น. ของทุกวัน

โครงการ ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัยแจ้งเลื่อนเวลาลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19

ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 – 22.00 น. ของทุกวัน ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง / เว็บไซต์ www. ไทยร่วมใจ .com จากเดิมที่จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ เวลา 06.00 – 22.00 น. ของทุกวัน
.ร้านสะดวกซื้อ ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.

#ไทยร่วมใจ #เป๋าตัง #กรุงไทย