ASIMAR รับจ้างต่อเรือลากจูงให้กองทัพเรือมูลค่า 285 ลบ.

HoonSmart.com>> “เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์” เซ็นสัญญา กองทัพเรือ จ้างต่อเรือลากจูงขนาดกลาง 1 ลำ มูลค่า 284.62 ล้านบาท ระยะเวลาต่อเรือประมาณ 540 วัน

พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างสร้างเรือลากจูงขนาดกลาง จำนวน 1 ลำมูลค่า 284.62 ล้านบาท บาท โดยมีกำหนดระยะเวลาโครงการแล้วเสร็จภายใน 540 วัน

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ (ASIMAR) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้รับการว่าจ้างจากกองทัพเรือให้ดำเนินการต่อเรือลากจูงขนาดกลาง จำนวน 1 ลำ โดยได้ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 25 พ.ค.2564 ดำเนินการต่อเรือลากจูง ความยาวตลอดลำ 31.50 เมต ความกว้าง 12.60 เมตร ระยะเวลาต่อเรือประมาณ 540 วัน มูลค่างาน 284.62 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เรือลำนี้มีกำลังดึงถึง 55 ตัน ความเร็วมากกว่า 12 น็อต สามารถดึงและดันได้รอบตัวโดยไม่ต้องกลับลำโดยใช้ระบบขับเคลื่อน Azimuth Thruster พร้อมเครื่องยนต์ขับเคลื่อนสมรรถนะสูงตราอักษร MTU จากประเทศเยอรมันนี เรือลำนี้นอกจากจะใช้เพื่อภารกิจดันและลากจูงแล้วยังมีภารกิจดับเพลิงโดย ได้ติดตั้งระบบดับเพลิงแบบ Horizontal Centrifugal Pump ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งให้สมรรถนะถึง 2,400 m3/hr ฉีดน้ำได้ไกล 120 เมตร และภารกิจขจัดคราบน้ำมันกรณีเกิดอุบัติเหตุน้ำมันรั่วไหลในทะเลโดยติดตั้งระบบขจัดคราบน้ำมัน DESMI ประเทศเดนมาร์ก พร้อมทั้งน้ำยาขจัดคราบน้ำมันชีวภาพตราอักษร bioQ ซึ่งนอกจากจะขจัดคราบน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

กองทัพเรือเลือกใช้แบบเรือของบริษัท Robert Allan จำกัด ประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นแบบเรือที่ได้รับการพัฒนาและได้รับการยอมรับจนมีการต่อสร้างมาแล้วเป็นอย่างดีมากกว่า 400 ลำ การเลือกใช้แบบเรือที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาต่อสร้างในประเทศไทยในครั้งนี้จะเป็นโอกาสดีที่จะทำให้อุตสาหกรรมต่อเรือไทยได้เรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการออกแบบและการต่อสร้างเรือให้ดียิ่งๆขึ้นไป