“ธนาคารกสิกรไทย” ย้ายที่ทำการสนง.ใหญ่กลับอาคาร “พหลโยธิน”

HoonSmart.com>> “ธนาคารกสิกรไทย” ย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่จาก “อาคารราษฎร์บูรณะ” กลับมาที่ “อาคารพหลโยธิน” ที่เคยเป็นสำนักงานใหญ่เดิม เพื่อความสะดวกในการติดต่อธุรกิจกับลูกค้าและหน่วยงานต่างๆ ส่วนอาคารราษฎร์บูรณะยังเป็นที่ทำการของธนาคารต่อไป

ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เปิดเผยว่า คณะกรรมการธนาคาร ได้มีมติอนุมัติให้ธนาคารย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่จากอาคารราษฎร์บูรณะมาที่อาคารพหลโยธิน ซึ่งเคยเป็นสำนักงานใหญ่เดิมของธนาคาร ณ อาคารเลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว และได้จดทะเบียนแก้ไขต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อธุรกิจกับลูกค้าและหน่วยงานต่าง ๆ โดยธนาคารยังคงใช้อาคารราษฎร์บูรณะ เป็นที่ทำการของธนาคารต่อไป

ธนาคารกสิกรไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2488 โดยมีสำนักงานใหญ่แห่งแรก ณ อาคารเลขที่ 306 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เมื่อธุรกิจมีการเติบโตเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ.2510 จึงย้ายสำนักงานใหญ่ไปที่ถนนสีลม ในปี พ.ศ.2526 ย้ายไปที่ถนนพหลโยธิน และในปี พ.ศ.2538 ย้ายไปถนนราษฎร์บูรณะ ก่อนที่จะย้ายสำนักงานใหญ่กลับมาที่อาคารพหลโยธินอีกครั้ง