“อุทร ภูษิตกาญจนา” ถือหุ้น SA เพิ่ม 2.6989% หนุนถือ 15.5002%

HoonSmart.com>> “อุทร ภูษิตกาญจนา” รับโอนหุ้น SA จำนวน 32 ล้านหุ้น กว่า 2.6989% จาก “ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ” CEO “ไซมิส แอสเสท” หนุนถือ 15.5002%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย อุทร ภูษิตกาญจนา ได้มาหุ้นของบริษัท ไซมิส แอสเสท (SA) โดยรับโอนจากนายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SA เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2564 จำนวน 32 ล้านหุ้น หรือ 2.6989% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 183,777,493 หุ้น หรือ 15.5002% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 
 
อ่านข่าว

“ขจรศิษฐ์” ซีอีโอ SA โอนหุ้น 2.6989% ให้ “อุทร ภูษิตกาญจนา”