“ขจรศิษฐ์” ซีอีโอ SA โอนหุ้น 2.6989% ให้ “อุทร ภูษิตกาญจนา”

HoonSmart.com>> “ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ” CEO “ไซมิส แอสเสท” โอนหุ้นจำนวน 32 ล้านหุ้น ให้ “อุทร ภูษิตกาญจนา” สัดส่วน 2.6989% เหลือถือหุ้น 42.9773%

ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซมิส แอสเสท (SA)ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง ได้โอนหุ้น SA เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2564 ให้แก่นาย อุทร ภูษิตกาญจนา จำนวน 32 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 2.6989% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 509,559,466 หุ้น หรือ คิดเป็น 42.9773% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ