บลจ.กสิกรไทยเก็บ KCE เพิ่มกว่า 4.7 ล้านหุ้น ขยับถือ 5.384%

HoonSmart.com>> บลจ.กสิกรไทย เข้าซื้อหุ้น KCE เข้าพอร์ตเพิ่มกว่า 4.7 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.4005% หนุนถือหุ้น 5.384%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย จำกัด ซื้อหุ้นของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ (KCE) เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2564 จำนวน 4,725,800 หุ้น หรือคิดเป็น 0.4005% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 63,526,300 หุ้น หรือคิดเป็น 5.384% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น KCE ปิดตลาด 24 พ.ค.2564 ที่ราคา 69.75 บาท เพิ่มขึ้น 6.75 บาท หรือ +10.71% มูลค่าการซื้อขาย 3,578.81 ล้านบาท จากเปิด 63.50 บาท และย่อต่ำสุด 63.25 บาท สูงสุด 72.50 บาท

ขณะที่เข้าซื้อหุ้น 21 พ.ค.ที่ผ่านมา ราคาหุ้นปิด 63.00 บาท ลดลง 1.00 บาท หรือ -1.56% มูลค่าการซื้อขาย 1,993.00 ล้านบาท จากเปิด 63.75 บาท แตะสูงสุด 64.25 บาทและต่ำสุด 62.75 บาท