TH แจงไม่รู้เหตุหุ้นซิลลิ่ง-ไร้พัฒนาการสำคัญ

HoonSmart.com>> “ตงฮั้ว โฮลดิ้ง” แจง Trading Alert List หลังหุ้นพุ่งแรง ถูกจับ Cash Balance ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 มิ.ย.64 ยันไม่มีพัฒนาการสำคัญ

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง (TH) ชี้แจง Trading Alert List ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสอบถามถึงพัฒนาการใดๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ เนื่องจากพบว่าสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากวันก่อนหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและหรือผู้ลงทุนได้มีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วนว่า บริษัทไม่มีพัฒนาการใดๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือสารสนเทศที่มีนัยสำคัญที่บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาและอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การเพิ่มทุน การร่วมทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือข้อพิพาทที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

นอกจากนี้บริษัทไม่ทราบถึงสาเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหรือไม่

ด้านหุ้น TH ปิดตลาด 20 พ.ค.2564 ราคาซิลลิ่ง 1.65 บาท เพิ่มขึ้น 0.38 บาท หรือ +29.92% มูลค่าการซื้อขาย 215.94 ล้านบาท

ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ระดับ 1 Cash Balance หุ้นบริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง (TH ) ต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อหุ้น ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.-10 มิ.ย. 2564