BBL ขยายมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยถึงสิ้นปี 64

HoonSmart.com>>ธนาคารกรุงเทพรับลูก ธปท. ขยายมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 3 จนถึง 31 ธ.ค. 64 ชูแนวทางดูแลตามสถานการณ์ลูกค้า ลดภาระการเงิน-ยืดหนี้-รวมหนี้ ตอกย้ำจุดยืน ‘เพื่อนคู่คิด’ เคียงข้างลูกค้าทุกสถานการณ์

นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 3 เพื่อช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อของสถาบันการเงินต่าง ๆ ล่าสุด ธนาคารกรุงเทพได้ขยายระยะเวลาให้ลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งมาตรการช่วยเหลือในปัจจุบันครอบคลุมทั้งลูกค้าสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน

“ปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วงเวลานี้มีลูกค้าสินเชื่อรายย่อยได้รับผลกระทบในวงกว้าง รวมถึงลูกค้าที่เคยได้รับความช่วยเหลือไปแล้วก่อนหน้านี้ หากยังมีความติดขัด อันเนื่องมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ก็สามารถขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้เช่นกัน”

นายสุวรรณ กล่าวอีกว่า มาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยของธนาคารประกอบด้วยหลากหลายแนวทาง เน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะสั้นลง เพื่อให้มีความสามารถจัดการกับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเป็นสำคัญ มีความช่วยเหลือหลายระดับเพื่อบรรเทาภาระหนี้ โดยปรับเงื่อนไขการชำระให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของลูกค้า เช่น การลดค่างวด การพักชำระเงินต้น การพักชำระเงินต้นและจ่ายดอกเบี้ยบางส่วน การพักชำระค่างวด การขยายระยะเวลาชำระหนี้ การเปลี่ยนจากสินเชื่อหมุนเวียนให้เป็นสินเชื่อระยะยาว เป็นต้น ขณะเดียวกัน ลูกค้าบัตรเครดิตทุกรายยังได้รับสิทธิการปรับลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำให้โดยอัตโนมัติไปจนถึงปี 2565 อีกด้วย

นอกจากมาตรการพักชำระหนี้ ลดค่างวด ปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ และการเปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาวแล้ว ลูกค้าที่มีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอยู่กับธนาคารยังสามารถเลือกใช้แนวทางการรวมหนี้ (Debt Consolidation) โดยรวมสินเชื่ออื่นที่ไม่มีหลักประกันซึ่งอยู่กับธนาคารกรุงเทพเข้าไว้ด้วยกันกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยของสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน

ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือ และสมัครขอรับความช่วยเหลือได้ทางเว็บไซต์ https://www.bangkokbank.com/COVID19-Update หรือ QR Code ตามแนบ หรือสาขาธนาคาร ขณะเดียวกัน ลูกค้าที่ไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงหรือมีความสามารถผ่อนชำระสินเชื่อได้เช่นเดิม ยังคงสามารถใช้บริการและชำระสินเชื่อต่างๆ ได้ตามปกติ

ทั้งนี้ ลูกค้าทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารกรุงเทพทุกช่องทาง ได้แก่ www.bangkokbank.com, Bangkok Bank Line Official หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ 0 2645 5555