“กิตติพันธ์” ซีอีโอ PROEN ขายหุ้นบิ๊กล็อต 7.9113% ให้เสี่ยยักษ์-นักลงทุน

HoonSmart.com>> “กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม” ซีอีโอ PROEN ตัดขายหุ้นบิ๊กล็อตจำนวน 25 ล้านหุ้น กว่า 7.9113% ให้เสี่ยยักษ์ “วิชัย วชิรพงศ์” และกลุ่มนักลงทุน เหลือถือหุ้น 38.0923%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานจากนาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป (PROEN) ว่าได้ขายหุ้นบิ๊กล็อตจำนวน 25 ล้านหุ้น หรือกว่า 7.9113% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2564 ให้แก่นายวิชัย วชิรพงศ์ , กชกร วชิรพงศ์, หทัยชนก วชิรพงศ์และอรรณพ ลิ้มประเสริฐ

หลังขายหุ้นดังกล่าวส่งผลให้นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม เหลือถือหุ้นจำนวน 120.37 ล้านหุ้น คิดเป็น 38.0923% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ