CPF มอบอาหารหนุนกรมราชทัณฑ์ รับมือโควิด-19

CPF มอบอาหารหนุนกรมราชทัณฑ์ รับมือสถานการณ์โควิด-19

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รับมอบหน้ากากอนามัย CP และผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป ภายใต้ “โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” จาก นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  ( ซีพีเอฟ )  และนายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจข้าวและอาหาร บริษัท ซีพี.อินเตอร์เทรด จำกัด

ตลอดจนความช่วยเหลือจากมูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ เพื่อแบ่งเบาภาระและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์ โดยมี นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ร่วมด้วย ณ กรมราชทัณฑ์

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกความร่วมแรงร่วมใจ ทั้งรัฐ เอกชน และประชาชนทุกคน วันนี้เครือซีพี-ซีพีเอฟ ไม่มองข้ามและเข้ามาให้การช่วยเหลือด้านอาหารอย่างรวดเร็ว ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไปถึงท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ด้วย

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มผู้ต้องขัง ภายใต้การดูแลของกรมราชทัณฑ์ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อหลายพันคน นับเป็นอีกคลัสเตอร์หนึ่งของประเทศไทยที่ทีมแพทย์ พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ต้องเหน็ดเหนื่อยและเร่งเยียวรักษาผู้ติดเชื้อ ซีพี-ซีพีเอฟจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภารกิจของทีมแพทย์ในสถานการณ์นี้

สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยของซีพีเอฟ ที่ส่งมอบให้กรมราชทัณฑ์ ประกอบด้วย อาหารหลากหลายเมนู อาทิ ข้าวกะเพราเนื้อสับ ข้าวเป็ดย่างโฟร์ซีซั่น สปาเก็ตตี้คาโบนารา เกี๊ยวกุ้ง ข้าวกล้องต้มทรงเครื่อง เป็นต้น รวมถึง หน้ากากอนามัยซีพี นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มวิตามินจาก บจก.ซีพี อินเตอร์เทรด ด้วย

ทั้งนี้ ความช่วยเหลือดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของเครือซีพี-ซีพีเอฟ ที่ “ธนินท์ เจียรวนนท์” ต้องการให้ทุกบริษัทในเครือร่วมช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์โควิด-19 ภายใต้โครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ซีพีเอฟ จึงมอบความช่วยเหลืออาหารจากโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” เพื่อทีมแพทย์ในโรงพยาบาลแล้วหลายแห่ง รวมถึง ผู้ยากไร้ในชุมชนแออัด อาทิ ชุมชนคลองเตย

ปัจจุบัน ซีพีและซีพีเอฟ  ส่งมอบอาหารจำนวนกว่า 99,000 แพ็ค ให้โรพยาบาล และโรงพยาบาลสนาม 93 แห่ง รวมถึงพื้นที่แออัด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ “ทีประเทศไทย” ที่จะก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน