ปลุกเก็งกำไร BWG เปิดชื่อรายใหญ่เพิ่มทุนพีพี 0.74 บาท

HoonSmart.com>>ปลุกเก็งกำไร เบตเตอร์ เวิลด์ กรีนราคาพุ่ง 0.82 บาท วอลุ่มหนุน เปิดรายชื่อนักลงทุนรายใหญ่เพิ่มทุนพีพี หุ้นละ 0.74 บาท 

ราคาหุ้นบริษัท บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG) วันที่ 14 พ.ค. 2564 ซื้อขายคึกคักตลอดทั้งวัน ราคาขึ้นไปทำนิวไฮของวัน 0.84 บาท ต่ำสุด 0.77 บาท และปิดตลาดที่ 0.82 บาท เพิ่มขึ้น 0.05 บาท หรือ 6.49% มูลค่าซื้อขาย 454.58 ล้านบาท

ทั้งนี้มีกระแสข่าวว่า BWG จะประกาศรายชื่อนักลงทุนรายใหญ่ เข้าลงทุนหุ้นเพิ่มทุน ที่เสนอขายนักลงทุนเฉพาะเจาะจง (พีพี) จำนวน 400 ล้านหุ้น ทำให้มีแรงซื้อเก็งกำไรหุ้น BWG คึกคัก โดยกระแสข่าวยังมีการระบุถึงบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ฯ  ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่  เข้าร่วมทุน

อย่างไรก็ตาม ช่วงเย็นวันที่ 14 พ.ค.2564 BWG ประกาศเพิ่มทุน PP จำนวน 400 ล้านหุ้น  คิดเป็น 8.79% ของทุนชำระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้กับนักลงทุนรายใหญ่  จำนวน 5 ราย ราคาเสนอขาย 0.74 บาท มูลค่ารวม 296 ล้านบาท กำหนดชำระค่าหุ้น วันที่ 18-19 พ.ค.นี้

สำหรับนักลงทุน ประกอบด้วย  1. นายวศิน ตังกิจเจริญ จำนวน 120 ล้านหุ้น , 2. นายแพทย์รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา จำนวน 100 ล้านหุ้น , 3. นายสิปปกร ขาวสะอาด จำนวน 80 ล้านหุ้น

4.นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ  จำนวน 50 ล้านหุ้น และ 5. นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ จำนวน 50 ล้านหุ้น

สำหรับนักลงทุน 5 รายดังกล่าว บริษัท ฯ พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นนักลงทุน ที่มีฐานะการเงินมั่นคง สามารถลงทุน เพื่อสร้างสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ฯ ได้ อีกทั้งมีประสบการณ์ในการเนินธุรกิจ ให้แนะนำการบริหารธุรกิจ รวมทั้งความสามารถสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจ หรือแนะนำโอกาสทางธุรกิจใหกับบริษัท ฯ

วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้บริษัท

ด้านผลประกอบการ BWG ไตรมาส 1/2564  ขาดทุนสุทธิ 10.57 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.0026 บาท  เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน กำไรสุทธิ 0.503 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.0001

บริษัท ฯ ชี้แจง รายได้จากการขายและให้บริการ : กําจัดกากอุตสาหกรรมสําหรับไตรมาสนี้ จากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอันเกิดจากหลาย ๆ ปัจจัย บริษัทจําเป็นต้องปรับนโยบายด้านราคา ส่งผลให้อัตราค่าบริการถัวเฉลี่ยลดลง 12% โดยชดเชยกับปริมาณกากอุตสาหกรรมที่รับกําจัดเพิ่มขึ้น 22 % ทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จํานวน 34 ล้านบาทหรือ 11%  เทียบกับระยะเวลาเดียวกันกับปีก่อน

รายได้จากการขายไฟฟ้า : กลุ่มบริษัทย่อยที่เป็นโรงผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม ซึ่งผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าครบทั้งหมดในไตรมาสนี้ ทําให้มีรายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 37 ล้านบาท หรือ 28% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจํานวน 13 ล้านหน่วย หรือ 8% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน

กําไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ : มีกําไรสุทธิสําหรับไตรมาส จํานวน 21 ล้านบาทและขาดทุนในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จํานวน 11 ล้านบาท