LPN ปลื้มปิดการขายหุ้นกู้ อายุ 3 ปี ตามเป้า 1,500 ล้านบาท

HoonSmart.com>>แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ ปิดการขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี วงเงิน 1,500 ล้านบาท หลังผู้ลงทุนให้ความสนใจจองซื้อเต็มจำนวน สะท้อนความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัท

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงด้านการเงิน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ (LPN) เปิดเผยว่าการเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของLPN ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม ทีผ่านมา ประสบความสำเร็จมีผู้ลงทุนสนใจเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงได้พิจารณาออกหุ้นกู้สำรองเพิ่มเติม รวมมูลค่าเสนอขายทั้งสิ้น 1,500 ล้านบาท

ตอกย้ำความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนในการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งผลตอบแทนที่ดี มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่แสวงหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอจากบริษัทที่ได้รับการยอมรับและผ่านการพิสูจน์บนเส้นทางของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากว่า 30 ปี โดยทั้งบริษัทและหุ้นกู้ได้รับการจัดเครดิตเรทติ้งที่ระดับ ‘BBB+’ แนวโน้ม ‘คงที่’ ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ LPN ซึ่งรวมถึงการมีแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มที่อยู่อาศัยระดับกลางถึงกลางล่างและบริการหลังการขายที่ดี

“บริษัทขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ให้การสนับสนุนหุ้นกู้ LPN รวมถึงขอบคุณสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่จัดจำหน่าย โดยการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปซื้อที่ดินเพื่อใช้ขยายกิจการและรองรับเป้ารายได้และการเติบโตในอนาคต เพื่อสร้างฐานการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป” นายอภิชาติ กล่าว

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด