“สันติ โกวิทจินดา” เก็บหุ้น PRIN อีก 1.6028% หนุนถือ 5.2107%

HoonSmart.com>> “สันติ โกวิทจินดา” เก็บหุ้น PRIN เข้าพอร์ตเพิ่ม 1.6028% หนุนถือหุ้นกว่า 5.2107%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย สันติ โกวิทจินดา ได้มาหุ้นของบริษัท ปริญสิริ (PRIN) เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2564 จำนวน 19,555,000 หุ้น หรือคิดเป็น 1.6028% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 63,571,400 หุ้น หรือ 5.2107% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น PRIN ณ เวลา 12.30 น. อยู่ที่ 2.38 บาท เพิ่มขึ้น 0.02 บาท หรือ +0.85% มูลค่าการซื้อขาย 810,760 บาท