ซีพีเอฟจับมือศูนย์ FLEC ร่วมปกป้องแรงงานในภาคประมง จ.สงขลา สู้โควิด-19

HoonSmart.com>>ซีพีเอฟร่วมกับศูนย์FLEC สนับสนุนภาครัฐเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ในกลุ่มลูกเรือประมง และครอบครัวในจังหวัดสงขลา เร่งให้ความรู้และข้อมูล วิธีการปฏิบัติ พร้อมช่วยเหลือสิ่งของจำเป็นแรงงานต่างชาติ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟร่วมกับศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา หรือ ศูนย์FLEC ดำเนินกิจกรรมเชิงรุก ร่วมสนับสนุนภาครัฐในเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ในกลุ่มลูกเรือประมงและครอบครัวในพื้นที่จังหวัดสงขลา เร่งให้ความรู้และข้อมูล วิธีการปฏิบัติ พร้อมช่วยเหลือสิ่งของจำเป็นแรงงานต่างชาติ ฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน

ล่าสุด นายอุโฉม ช่วยแท่น เป็นตัวแทนธุรกิจสัตว์น้ำ ซีพีเอฟนำหน้ากากอนามัย ซีพี จำนวน 1,000 ชิ้น มอบให้แก่ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา โดยมีตัวแทนจากท่าเทียบเรือประมงสงขลา ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา และตัวแทนแรงงานต่างชาติร่วมรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ลูกเรือประมงและประชาชนในพื้นที่ ร่วมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่นี้

นางสาวนาตยา เพชรัตน์ ในฐานะผู้จัดการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา กล่าวว่าการสนับสนุนหน้ากากอนามัยของซีพีเอฟในครั้งนี้ เป็นการช่วยให้แรงงานต่างชาติในภาคการประมงและครอบครัวเข้าถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคอย่างทั่วถึง เพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และวิธีการปฏิบัติตน แรงงานประมงและบุคคลในครอบครัว ได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคระบาดในจังหวัดสงขลาทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในช่วงการแพร่ระบาดโรครอบใหม่ ผู้ประกอบการเรือประมงขอความร่วมมือแรงงานต่างชาติอยู่ประจำบนเรือประมงทำส่งผลต่อความไม่สะดวกในการดำรงชีวิต ศูนย์ FLEC จึงได้นำกล่องยาสามัญประจำบ้าน อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลและของใช้จำเป็น มอบให้แก่ลูกเรือประมงต่างชาติ ให้สามารถเข้าถึงยาสามัญประจำบ้าน และมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเองได้เพียงพอ ในระหว่างที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคแพร่ระบาดจากชุมชนมาสู่เรือประมง

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯยังได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธเผยแพร่แนวทางการป้องกันติดตามจุดต่างๆ รวมทั้งชุมชน บ้านพักของลูกเรือ เพื่อให้ลูกเรือประมงและแรงงานต่างชาติได้รับทราบถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน การปฏิบัติตนตามมาตรการของจังหวัดและข้อมูลในการติดต่อขอความช่วยเหลือด้านต่างๆ รวมทั้งสถานพยาบาลของภาครัฐ ช่วยให้แรงงานต่างชาติและครอบครัวใช้ชีวิตและทำงานด้วยความมั่นใจ และร่วมช่วยกันลดการแพร่ระบาดของไวรัสให้เร็วที่สุด