BH พร้อมสนับสนุนรัฐบาลเอาชนะวิกฤตโควิค

HoonSmart.com>>โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มั่นใจบุคลากรทางการแพทย์พร้อมดูแลประชาชน และพร้อมสนับสนุนรัฐบาลยืนหยัดเคียงข้างทุกคน เพื่อเอาชนะโควิด-19 ไปด้วยกัน หลังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้รับการฉีดวัคซีนแล้วกว่า 80%

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH)พร้อมในการรักษาพยาบาลดูแลผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลอย่างเต็มความสามารถด้วยมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุด หลังจากที่โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 จากรัฐบาลให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ทำให้แพทย์ประจำของโรงพยาบาล เกือบ 100% รวมถึงบุคลากรด่านหน้าที่ให้บริการผู้ป่วยมากกว่า 50% อาทิ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ ล่ามภาษา พนักงานเวรเปล เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่การเงิน แม่บ้าน รวมถึงพนักงานในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องและคาดว่าบุคลากรของโรงพยาบาลจะได้รับการฉีดวัคซีนถึง 80% ภายในเดือนพฤษภาคม2564นี้

ทั้งนี้โรงพยาบาลได้สร้างความตระหนักรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ให้กับบุคลากรและประชาชนผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆของโรงพยาบาลฯ อย่างสม่ำเสมอ และได้มอบวิตามินซี Plus,วิตามินดี, วิตามินอี และ Zinc ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ต้องบริบาลผู้ป่วยเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน อาทิ พนักงานที่ปฏิบัติงานประจำที่ Emergency Room & Ambulance, ICU2, ICU4 Respiratory Care, Special Clinic 2, Laboratory เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันและบำรุงร่างกายด้วยเช่นกัน

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ขอแสดงความขอบคุณในการจัดสรรวัคซีนของรัฐบาลให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของบำรุงราษฎร์ รวมถึงพนักงานด่านหน้ารวมกว่า 2,000 คน ทำให้มีความพร้อมที่จะมอบการให้บริการที่มีความปลอดภัยต่อประชาชนต่อไป