หุ้น TIDLOR เทรดวันแรกเปิด 53.50 บาท แจกกำไร 46.57%

HoonSmart.com>> หุ้นเงินติดล้อ (TIDLOR) เข้าเทรดวันแรก เปิด 53.50 บาท เหนือจอง 17 บาท หรือ 46.57% จากราคาเสนอขาย IPO หุ้นละ 36.50 บาท

หุ้น TIDLOR (บริษัท เงินติดล้อ) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ ในวันแรก 10 พ.ค.2564 เปิดตลาดที่ราคา 53.50 บาท เพิ่มขึ้น 17 บาท หรือ 46.57% จากราคาเสนอขายประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) หุ้นละ 36.50 บาท

บริษัท เงินติดล้อ ผู้นำอันดับหนึ่งการให้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 1,043.54 ล้านหุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุน 210.82 ล้านหุ้น หุ้นสามัญเดิมของ BAY 284.14 ล้านหุ้น และ Siam Asia Credit Access Pte. Ltd. (SACA) 412.47 ล้านหุ้น และจัดสรรหุ้นส่วนเกิน 136.11 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 36.50 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 38,089.31 ล้านบาท (รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) และมูลค่าระดมทุน 7,694.81 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 84,642.94 ล้านบาท

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ นำเงินไปขยายธุรกิจทั้งด้านสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและนายหน้าประกันภัย ใช้พัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล ปรับโครงสร้างเงินทุนโดยการชำระคืนหนี้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดย TIDLOR มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจนายหน้าประกันภัยสำหรับรายย่อย