CPF เดินสายมอบอาหาร หนุนภารกิจแพทย์ จ.สุพรรณบุรี

ซีพีเอฟ ผนึกกำลัง ซีพี ออลล์ เดินสายมอบอาหารและครุภัณฑ์ หนุนภารกิจแพทย์ จ.สุพรรณบุรี

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)  และ บริษัท ซีพี ออลล์  (CPALL ) ร่วมกันมอบอาหารและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สนับสนุนแพทย์ พยาบาล และบุคลาการทางการแพทย์ 3 โรงพยาบาล ในจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” และ โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์  ภายใต้โครงการ “ซีพี ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19”

นพ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี กล่าวว่า การดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 เป็นภารกิจสำคัญที่บุคลากรของรพ.เจ้าพระยายมราช มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจดูแลผู้ติดเชื้อสู้ภัยโควิด-19 อย่างเต็มกำลัง ขอบคุณเครือซีพี ซีพีเอฟ และซีพีออลล์ ที่สร้างกำลังใจให้กับบุคลากรทุกคน   เมื่อมีอาหารพร้อมรับประทานมาสนับสนุนก็ยิ่งสะดวกมากขึ้น ลดภาระการจัดเตรียมอาหาร ทำให้สามารถทุ่มเทเวลาในการดูแลผู้ป่วยได้เต็มที่ยิ่งขึ้น

พญ.สมพิศ จำปาเงิน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอู่ทอง อำเภออู่ทอง กล่าวขอบคุณเครือซีพี และบริษัทในเครือฯ ทั้งซีพีเอฟ ที่สนับสนุนอาหารพร้อมทาน เพราะกองทัพต้องเดินด้วยท้อง กำลังคนของเราต้องให้การดูแลผู้ป่วยโควิดที่มารักษาตัวกับโรงพยาบาล 28 ราย อาหารนี้จึงช่วยเติมพลังกายให้กับทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย

นพ.พิสุทธ์ ภู่พวง รองผู้อำนวยฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17  อำเภอสองพี่น้อง กล่าวว่า ขอขอบคุณเครือซีพี ซีพีเอฟ และซีพีออลล์ที่เล็งเห็นถึงความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ เป็นการช่วยเหลือสังคมที่ต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก

นายสุริยะ ชูตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ กล่าวว่า  บริษัทยังเดินหน้าส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมพลังกายและสร้างพลังใจแก่ทีมแพทย์ทุกท่าน ให้ได้รับประทานอาหารปลอดภัยหลากหลายเมนูบริโภคอย่างเพียงพอ ในช่วงเวลาที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ เพื่อก้าวผ่านทุกสถานการณ์ไปด้วยกัน