ศบค.พบผู้ติดโควิดใหม่ 2,101 ราย เสียชีวิต 27 ราย

HoonSmart.com>>ศบค. เผยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 2,101 ราย จากระบบเฝ้าระวังและบริการ 1,674 ราย ค้นหาเชิงรุก 412 ราย เดินทางจากต่างประเทศ 15 ราย เสียชีวิต 17 ราย รวมเสียชีวิตแล้ว 399 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวันที่ 9 พ.ค.2564 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 2,101 ราย ยอดสะสม 83,375 ราย โดยเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการจำนวน 1,674 ราย ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 412 ราย ผู้ป่วยเดินทางจากต่างประเทศ 15 ราย โดยมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 17 ราย ยอดสะสม 399 ราย

ด้านผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้น 2,186 ราย รวมหายแล้ว 53,605 ราย เหลือผู้ป่วยรักษาอยู่ 29,371 ราย

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ยอดผู้ติดเชื้อรวม 158,313,826 ราย อาการรุนแรง 107,620 ราย รักษาหายแล้ว 135,761,265 ราย เสียชีวิต 3,296,623 ราย
อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 33,454,581 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 22,295,911 ราย
3. บราซิล  จำนวน 15,150,628 ราย
4. ฝรั่งเศส  จำนวน 5,767,959 ราย
5. ตุรกี  จำนวน 5,016,141 ราย
ประเทศไทย  อยู่ในอันดับที่ 99 จำนวน 83,375 ราย